Sverige får Skandinaviskt pris i säkerhet

Den skandinaviska Veidekkekoncernens årliga Safety Award delades ut idag till regionchefen Mikael Lidström på Bygg Stockholm, Veidekke Entreprenad AB. För första gången sedan priset infördes år 1997 belönas Sverige för sina systematiska och planerade insatser som främjar god hälsa, miljö och säkerhet (HMS).

Sverige får Skandinaviskt pris i säkerhet

Den skandinaviska Veidekkekoncernens årliga Safety Award delades ut idag till regionchefen Mikael Lidström på Bygg Stockholm, Veidekke Entreprenad AB. För första gången sedan priset infördes år 1997 belönas Sverige för sina systematiska och planerade insatser som främjar god hälsa, miljö och säkerhet (HMS).

”Mikael Lidström har visat ett stort engagemang och har en god kunskap om hur HMS-arbetet fungerar i praktiken. Han föregår även med gott exempel, involverar samt motiverar såväl våra egna medarbetare som samarbetspartners”, säger Veidekkes koncernchef Terje R. Venold.

Juryn betonade att Mikael Lidström genom sitt systematiska och fokuserade arbete över tid har visat vägen till ett utmärkt HMS-resultat. Under Lidströms ledning har man arbetat aktivt med utveckling och innovation inom HMS-området på region Bygg Stockholm. Många olika åtgärder har införts för att skydda och värna arbetsmiljön, inte minst på säkerhetssidan. Lidström har en tydlig proaktiv inriktning och han arbetar aktivt med att eliminera HMS-risker i ett tidigt skede.

”Receptet till framgång ligger i att medarbetarna måste trivas på arbetsplatsen. Då presterar vår verksamhet bättre och våra kunder blir nöjdare. Tack vare Lidström och Bygg Stockholm är det nu bevisat det som vi så starkt tror på. Ett bra HMS-arbete leder till god arbetsmiljö, färre skador och minskad frånvaro”, säger Veidekke Entreprenads VD Erik Alteryd. 


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Max Ney, Kommunikationschef Veidekke Sverige: +46 70 4402021
max.ney@veidekke.se

Mikael Lidström, Regionchef Veidekke Entreprenad: +46 70 8735223
mikael.lidstrom@veidekke.se

Datum Titel Filtyp
0001-01-01 nbzzwuus8j3xyfrmqph5qg jpg
2019-07-25 PDF pdf