”Sveriges kommuner riskerar att stå inför en ekonomisk och social kris”

NY RAPPORT | Hemlöshet har funnits i alla tider men den utmaning Sverige står inför nu är unik. På kort tid har Sverige tagit emot många asylsökande och sedermera nyanlända, vilka riskerar att hamna i långvarig hemlöshet. Det framgår i den nya rapporten Från nyanländ till hemlös, skriven av Linda Jonsson, analytiker och bostadspolitisk expert på Veidekke Sverige.

Linda Jonsson

NY RAPPORT | Hemlöshet har funnits i alla tider men den utmaning Sverige står inför nu är unik. På kort tid har Sverige tagit emot många asylsökande och sedermera nyanlända, vilka riskerar att hamna i långvarig hemlöshet. Det framgår i den nya rapporten Från nyanländ till hemlös, skriven av Linda Jonsson, analytiker och bostadspolitisk expert på Veidekke Sverige.

Rapporten visar att det är antalet hemlösa utan vårdbehov som ökar och att de nyanlända är överrepresenterade. I Malmö är till exempel cirka 60 procent av de hemlösa födda utomlands och ungefär hälften av dem har bott i Sverige i mindre än tre år.

– Nyanlända saknar av naturliga skäl den kötid som krävs för att få en hyresrätt och de har generellt sett lägre inkomster, vilket gör det svårt att köpa en bostad. Situationen underlättas inte heller av att Sverige lider av en utbredd bostadsbrist, säger Linda Jonsson, analytiker och bostadspolitisk expert på Veidekke.

Sedan 2015 har kostnaderna för hemlösheten i Malmö gått från cirka 260 till 600 miljoner kronor om året. Göteborg följer samma utveckling. Där har kostnaden för boende till hemlösa ökat från 400 miljoner kronor 2011 till 1 miljard kronor 2018. I maj ändrade båda kommunerna socialtjänstens riktlinjer.

– Nu är det endast de som är i behov av vård som kan förvänta sig långsiktiga stödinsatser i kommunerna. De som är hemlösa till följd av bostadsbrist eller ekonomiska skäl, hänvisas till akutboenden och får sitt behov prövat varje dag, eller varje vecka om det rör sig om en barnfamilj, säger Linda Jonsson.

Färska siffror visar att hemlösheten sjunker i både Malmö och Göteborg just nu, men de ekonomiska och sociala konsekvenserna är än så länge okända.

– Det är oroväckande att kommunerna saknar information om hur de tidigare hemlösa har löst situationen. Man kan anta att statistiken speglar minskad invandring och att det tillkommit lägenheter som kommunen kan hyra ut i andra hand. Men det är lika troligt att många har löst situationen på egen hand genom svartkontrakt eller att de har flyttat in hos vänner och släktingar, vilket med stor sannolikhet ökat trångboddheten, säger Linda Jonsson.

Att hemlösheten den senaste tiden sjunkit i Malmö och Göteborg är enligt Linda Jonsson att betrakta som en högst lokal och tillfällig företeelse. Många av de nyanlända som blivit kommunanvisade kommer inom kort att stå utan etableringsstöd och riskerar därmed att hamna i hemlöshet. Bara i Göteborg är det 2 700 nyanlända som riskerar att bli hemlösa under 2020 när de tillfälliga kontrakt som de fått till följd av anvisningslagen löper ut. Samtidig är de kommunala budgetarna redan ansträngda och prognoser pekar på att Sverige går mot en lågkonjunktur.

– Mycket talar för att hemlösheten kommer att öka, liksom behoven av socialtjänstens stöd. Om politikerna inte tar denna fråga på allvar och agerar nu, riskerar Sveriges kommuner snart att stå inför en ekonomisk och social kris, säger Linda Jonsson.

Länk till rapport:

Från nyanländ till hemlöshet (2019)

För mer information:

Linda Jonsson, analytiker och bostadspolitisk expert Veidekke

E-post: linda.jonsson@veidekke.se

Tfn: 070-561 21 47

Titel Filtyp
l4r3ravmpxae989ktxwe jpg
Release pdf
Rapport_Från nyanländ till hemlös.pdf pdf