header

Tack för senast!

Fantastiskt kul att så många ville komma och förgylla Veidekkes “syttende mai” firande. I år hade vi en något annorlunda inriktning mot tidigare och lyfte en intressant och aktuell fråga - Har vi en bostadsbubbla eller inte? Våra föredragshållare var inte helt eniga och drog utifrån likartade presentationsbilder olika slutsatser. Det blev en kunskapsgivande och trevlig förmiddag.

Tack för senast!

Fantastiskt kul att så många ville komma och förgylla Veidekkes “syttende mai” firande. I år hade vi en något annorlunda inriktning mot tidigare och lyfte en intressant och aktuell fråga - Har vi en bostadsbubbla eller inte? Våra föredragshållare var inte helt eniga och drog utifrån likartade presentationsbilder olika slutsatser. Det blev en kunskapsgivande och trevlig förmiddag.

Det finns ingen bostadsbubbla

Ted Lindqvist, vd på Evidens, beskrev varför det inte finns någon bostadsbubbla. Hög BNP-tillväxt, höjda hushållsinkomster, låga marknadsräntor, kraftig befolkningstillväxt i storstäderna, för lågt byggande och en allt sämre fungerande hyres- och bostadsmarknad ligger bakom de ökade bostadspriserna i Sverige. Och priserna väntas öka ännu mer. Men det är fel att tala om bostadsbubbla och reporäntan är fel vapen mot ökad skuldsättning hos hushållen. Prisökningen kan alltså förklaras av fundamentala faktorer och att skulderna ökar är en följd av den starka urbaniseringen. Dessutom finns de största lånen hos dem med en hög och stabil inkomst.

Det finns en bostadsbubbla

Bengt Hansson, marknadsanalytiker på Boverket, drog en helt annan slutsats. Enligt Bengt finns det ingen bostadsbrist. På 60- och 70-talet byggde vi mycket men vi rev också en hel del. Idag bygger vi inte lika mycket men vi bygger om, renoverar och river nästan ingenting. Därför är bostadsbristen ingen orsak till stigande priser. Inkomsterna har stigit men bostadspriserna väsentligt mycket mer. En prisstigning föder en förväntan på fortsatt stigande priser och då skuldsätter sig hushållen och när skulderna blir högre än värdet på bostaden blir man rädd och slutar konsumera. Det är detta som skett i Holland och Danmark där de har stora problem en hög bruttoskuld och minskad konsumtion.

Det handlar om obalans

Tor Borg, chefsekonom på SBAB, ville inte tala om någon bostadsbubbla utan om att det finns en obalans. Varför har inte bostadspriserna fallit trots den internationella finanskrisen? Flera stora banker har kursat, BNP faller men svenska bostadspriser fortsätter att stiga. Under fem år har bostadsrätter gått upp med 23 % och småhus med 9 %. Sedan 2010 har villapriserna stått stilla och bostadsrätter stigit. Under denna period har vi infört ett bolånetak. I dag har vi en billig bostadsfinansiering med låga räntor som gör att priserna stiger. Men räntan har sjunkit även i andra länder så det sker i en kombination med ett lågt byggande. Risken för en bostadsbubbla är en ganska teoretisk oro för att priserna sjunker och räntorna stiger. I dagsläget ser det ut som vi kommer att ha låga räntor en lång tid fram över. Men räntorna är fruktansvärt pressade, så det behövs inte så mycket för att de ska börja gå upp igen. Det går inte att förutse framtiden så vi måste ha marginaler och inte öka riskerna hela tiden.

Vem som har rätt eller fel får vi själva klura ut men nu har vi ett bra underlag att ta ställning utifrån. Vi hoppas att vi ses snart!

Titel Filtyp
qpl7xiaoyfoiskbgnf1p jpg