header

Tunnelarbeidene i Vestfold fortsetter

Ulykken i Hanekleivtunnelen i går kveld gjør at Veidekke omdisponerer sine folk til sikringsarbeid i andre deler av tunnelene mens politiet og arbeidstilsynet etterforsker ulykken. Tilstanden til de to arbeiderne som ble skadet er etter forholdene bra: - De har fått en skikkelig støkk, men ser heldigvis ut til å slippe fra det hele uten alvorlige skader, sier kommunikasjonssjef Helge Dieset i Veidekke ASA. Mens den tekniske og taktiske etterforskningen pågår, gjennomgåes rutinene på nytt av Veidekke og Statens vegvesen, slik at det ikke skal skje noe tilsvarende igjen. - Det for tidlig i si noe om hva slags betydning ulykken får for ferdigstillelsen av sikringsarbeidet. Vi håper selvsagt at veien skal stå ferdig til 6. juli som planlagt. Det er foreløpig ingen grunn til å anta at det blir forsinkelser, men først må etterforskningen gå sin gang og rutinene gjennomgåes av politiet og arbeidstilsynet, avslutter Dieset.
Kontaktpersoner: Konserndirektør kommunikasjon Kai Kruger Henriksen, mobiltelefon 905 19 360 Kommunikasjonssjef Helge Dieset, mobiltelefon 905 53 322 VEIDEKKE ASA Veidekke ASA er en ledende skandinavisk entreprenør og eiendomsutvikler med 6.350 ansatte og en omsetning på 16,4 milliarder kroner (2006). Konsernet er notert på Oslo Børs og har en spredt eierstruktur der de ansatte eier 15 % av aksjene. Virksomheten spenner over et vidt spekter av bygge- og anleggsoppdrag, utvikling av bolig- og næringsbygg for private og offentlige kunder, asfaltvirksomhet og veivedlikehold samt innsamling og gjenvinning av avfall.

firmapost@veidekke.no