Upplev Stigberget inifrån

Snart har Veidekke sprängt klart i Stigberget och det är dags för fas två - att inreda bergrummet till ett parkeringsgarage. Stigbergsgaraget, som är 12 meter högt och 145 meter långt, kommer att bestå av tre våningar och inrymma cirka 300 p-platser för besökare och hyrda p-platser när det invigs sommaren 2015.

Snart har vi sprängt klart i Stigberget på Södermalm

Snart har Veidekke sprängt klart i Stigberget och det är dags för fas två - att inreda bergrummet till ett parkeringsgarage. Stigbergsgaraget, som är 12 meter högt och 145 meter långt, kommer att bestå av tre våningar och inrymma cirka 300 p-platser för besökare och hyrda p-platser när det invigs sommaren 2015.

För att allmänheten ska få en möjlighet att se hur arbetet med Stigbergsgaraget fortsätter inne i berget och få information om projektet bjöds närboende och verksamheter in till ”öppet bergrum” eftermiddagen den 3 juni. Det var en strid ström av glada besökare som tog tillfället i akt att uppleva den spännande känslan av att omfamnas av Stigbergets inre i ett öppet bergrum. Det bjöds på korv, kaffe, saft och barnen fick träffa bergtrollet Stig Berg som delade ut guldpengar.

”Stigbergsgaraget kommer att avlasta gatorna i dess närområde motsvarande tre kilometer av kantstensparkerade bilar. Därmed görs gatuutrymmet mer tillgängligt för den rörliga trafiken och för korttidsparkeringar”, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

”Stigberggaraget är ett lysande exempel på att involvering är framgångsfaktorn för ett lyckat projekt. Här har vi fått med alla de tre bärande delarna för vårt involverande arbetssätt; teamet, där vi tar tillvara på varandras styrkor och olikheter och jobbar mot gemensamt uppsatta mål, jobbar smartare genom verktyget VDC, och slutligen involverande planering som innebär att alla systematiskt involveras i projektet för att säkerhetsställa att det blir rätt från början. Veidekkes involverande arbetssätt skapar sänkta kostnader, bättre kvalitet och funktionalitet för kunden, samt högre effektivitet och säkerhet för alla aktörer i projektet”, säger Per-Ingemar Persson, vd Veidekke Sverige.

Genom att bygga ett garage i berget under Stigberget kan parkeringssituationen förbättras i området. Detta ligger helt i linje med Stockholm stads kommunfullmäktiges uppdrag till Stockholm Parkering, att bygga underjordiska garage för att få bort parkerade bilar från gatan.

Fakta om byggnation av Stigbergsgaraget:

  • Ca 300 p-platser varav ca 30 blir laddplatser för elbilar.
  • Infart från Renstiernas Gata och gångentré från Tjärhovsgatan.
  • Byggs i två skepp och i tre plan. 
  • Ska inrymma p-platser både för besökare och p-platser att hyra. 
  • 38 000 kubikmeter sten har gröpts ut ur berget.
  • Invigning: År 2015

Vid frågor eller för mer information, kontakta gärna:

Jenny Johansson, projektledare Tunnel & Bergrum, Veidekke Anläggning, 076-840 07 70

Åsa Edman, kommunikationschef, Veidekke, 076-126 40 44

Presskontakt för trafikborgarrådet Ulla Hamilton:

Tobias Nässén, 076-122 92 02

För Stockholm Parkering:

Anne Lintala, informatör Stockholm Parkering, 070-722 96 85

Titel Filtyp
eylbydy7clypqao7zo6r jpg
hntdfi0ww7hl0wi8nsbb jpg
odj6izh4dsvethc2sxi5 jpg
u52vryodpohcgwgo2rys jpg
vyekh6gbkkheqs8frusp jpg