header

Uppsala kommun utser Veidekke Eiendom till ankarbyggherre

Kommunstyrelsen i Uppsala har utsett Veidekke Eiendom till ankarbyggherre i utvecklingen av det nya bostadsområdet Södra Storvreta. Det kommer att byggas totalt 1000 nya bostäder i området och som ankarbyggherre kommer Veidekke Eiendom att arbeta tillsammans med kommunen i framtagandet av detaljplanen för området. Som gengäld tilldelas bolaget en option på markanvisning för cirka 100 bostäder.

Uppsala kommun utser Veidekke Eiendom till ankarbyggherre

Kommunstyrelsen i Uppsala har utsett Veidekke Eiendom till ankarbyggherre i utvecklingen av det nya bostadsområdet Södra Storvreta. Det kommer att byggas totalt 1000 nya bostäder i området och som ankarbyggherre kommer Veidekke Eiendom att arbeta tillsammans med kommunen i framtagandet av detaljplanen för området. Som gengäld tilldelas bolaget en option på markanvisning för cirka 100 bostäder.

- Vi är glada och stolta över att få bli en av Uppsala kommuns första ankarbyggherrar och det är en framgång för vår satsning på Uppsala som inleddes förra året då vi öppnade kontor i staden. Vi ser fram emot att som en av två byggaktörer tillsammans med Uppsala kommun utveckla Södra Storvreta, säger Erik Hävermark, affärsutvecklingschef på Veidekke Eiendom


Stadsbyggnadsförvaltningen i Uppsala har genomfört en urvalsprocess för ankarbyggherrar i Södra Storvreta inför beslutet. Fem byggaktörer har utvärderats utifrån kunskap, erfarenhet av detaljplaneprocesser, hållbarhetsaspekter och förmåga att skapa fler bostäder till rimliga priser. Som ett resultat av utvärderingen har Veidekke Eiendom utsetts till ankarbyggherre och inom kort påbörjas detaljplanearbetet. Förhoppningen är att den nya detaljplanen för området ska vara antagen under våren 2021.

För mer information eller intervjuer, vänligen kontakta:

Erik Hävermark, affärsutvecklingschef Mälardalen på Veidekke Eiendom

Mobil: 076-946 23 42

Titel Filtyp
mhfywb9f4bjzssjccen5 jpg
ndbdpzj0wpxbf0awap28 jpg