header

Uwaga - Akta dig kompis!

Veidekkes HMS-vecka 2016 har varit en vecka där vi odlat omsorg och vänskap. Vi vet att om vi involverar alla inblandade och bygger starka team bryr vi oss om varandra. Och då är det mycket svårare att inte säga ifrån när vi ser något som kan bli en säkerhetsrisk.

Uwaga - Akta dig kompis!

Veidekkes HMS-vecka 2016 har varit en vecka där vi odlat omsorg och vänskap. Vi vet att om vi involverar alla inblandade och bygger starka team bryr vi oss om varandra. Och då är det mycket svårare att inte säga ifrån när vi ser något som kan bli en säkerhetsrisk.

HMS-veckan var startskottet för arbetet med att bygga en säkerhetskultur där man börjar med sig själv och övar på att säga ifrån när du upptäcker situationer som kan innebära en risk. Det är inte alltid så lätt att säga ifrån och inte alltid så lätt att ta emot en ”tillsägning”. Därför har vi tagit fram följande delmål för att nå vårt mål – noll allvarliga skador. Var involverad och:

  • sänk tröskeln för att säga ifrån
  • öka förståelsen för varför vi skall säga ifrån
  • öka förståelsen för när vi säger ifrån
  • öva på hur vi säger ifrån
  • öva på att ta emot när någon säger ifrån

-Det är lätt hänt att en HMS-vecka blir början och slutet på vår extra uppmärksamhet kring HMS-frågor. Låt oss tillsammans se denna HMS-vecka som starten på en ny tydligare och mer aktiv säkerhetskultur i Veidekke. En säkerhetskultur som tar oss mot målet om 0-allvarliga olyckor, säger Jimmy Bengtsson vd för Veidekke i Sverige

En av uppgifterna under veckan var att hitta projektets ”säg ifrån-ord”. Efter filmen Bry dig – säg ifrån och tillhörande diskussion skrev alla ned sitt förslag på ett ”säg ifrån-ord”. Mot slutet av veckan korades det bästa «säg ifrån-ordet» efter följande kriterier; en tydlig stopp-effekt och en bra öppningsreplik för ett samtal med vederbörande om den aktuella situationen. Det kom fram nya internationella ord som ”Uwaga”, som betyder varning på polska och raka tydliga men ändå hjärtliga direktiv som ”akta kompis”.

-Det har varit en otroligt givande vecka och roligt att se hur engagerade alla är. Jag reste runt på flera arbetsplatser och blev alldeles varm i hjärtat när jag ser hur de stödjer varandra och ger varandra uppskattning och beröm för allt som kan bidra till att alla skall må bra och komma hem hela. Vi jobbar nu fortsatt tillsammans för att skapa en kultur där det är en självklarhet för alla oss på Veidekke, våra kunder, våra leverantörer och för tredje man att bry sig och säga ifrån antingen det handlar om HMS, Miljö eller etik. Tack alla som bryr sig och tar väl hand om de som bryr sig och säger ifrån, säger Kathrine Larsson Andrén, HMS-chef i Veidekke.

För mer information, vänligen kontakta

Kathrine Larsson Andrén, HMS-chef Veidekke Anläggning, tel. +46 703558930

Titel Filtyp
i7uh9npdvzcke669bzbj jpg