Var fjärde ung vill flytta hemifrån för att leva mer hållbart​​​

Nästan var fjärde ung vuxen, eller 23 procent av de svarande, ser möjligheten att leva mer hållbart än sina föräldrar som en fördel med att flytta hemifrån. Det visas i en undersökning om synen på boende och bostadsmarknaden i åldrarna 15 till 22 år som Veidekke genomfört i samarbete med analysföretaget United Minds.

Bilaga 1: Tabell; Vad av följande ser du som de största fördelarna med att flytta hemifrån?

Nästan var fjärde ung vuxen, eller 23 procent av de svarande, ser möjligheten att leva mer hållbart än sina föräldrar som en fördel med att flytta hemifrån. Det visas i en undersökning om synen på boende och bostadsmarknaden i åldrarna 15 till 22 år som Veidekke genomfört i samarbete med analysföretaget United Minds. Många tror också att det blir vanligare att välja bostad utifrån miljömässiga aspekter och att flexibla boenden, liksom hemarbete, kommer bli vanligare i framtiden.

Undersökningen berör både ungas egen situation, attityder och val, och hur de ser på bostadsmarknaden och framtiden. På frågan om de största fördelarna med att flytta hemifrån svarar 59 procent att de vill få större möjlighet att välja livsstil och levnadsvanor. Mer privatliv och eget ansvar hamnar också högt upp på listan. Noterbart är också att 23 procent ser en möjlighet till en mer hållbar livsstil som en av de största fördelarna med flytt hemifrån.

I undersökningen tillfrågades de unga också hur de tror att boendet kommer förändras i framtiden. Många förväntar sig att arbete hemifrån kommer att bli öka (59 procent svarade mer vanligt om 10 år), och att miljövänligt boende (53 procent) och flexibla ytor i hemmet (50 procent) kommer att bli vanligare.

PåståendeAndel mer vanligt
1.Arbeta hemifrån59 %
2.Välja bostad utifrån miljövänliga aspekter53 %
3.Vänta med att bilda familj på grund av svårighet att ordna boende53 %
4.Tacka nej till arbete eller studier på grund av svårighet att ordna boende51 %
5.Bostäder med flexibla ytor, där t.ex. köket enkelt kan bli ett sovrum50 %


Fråga: ”För vart och ett av följande alternativ, ange om du tror att det kommer bli mer eller mindre vanligt om tio år.”


Mindre vanligt än idag förväntas bilkörande bli (45 procent svarar mindre vanligt om 10 år), liksom att bo på landsbygden (36 procent) och att flytta hemifrån innan 25 års ålder (32 procent).

- Att bygga bostäder tar lång tid. Flera år går från projektering tills någon flyttar in, och därför är framtidsperspektivet viktigt. Samtidigt sker bostadsbyggande ofta utifrån historiska data. Den här undersökningen visar tydligt att vi behöver blicka framåt för att vara relevanta för våra kunder, särskilt för de unga, säger Jimmy Bengtsson, VD på Veidekke Sverige.

- Resultaten stärker vår hypotes om en viktig ung konsumentgrupp som prioriterar både hållbarhet och flexibilitet. Vi tar höjd för att tillgodose deras behov i vår framtida produktion, fortsätter Jimmy Bengtsson.

Han tillägger:
- Utöver synen på boende visar också undersökningen på ungas tankar kring arbete och arbetsplatsen i sig. Flexibla kontor och arbetsuppgifter kommer sannolikt bli mer vanligt och blir således viktigt när dessa byggnader utformas.

Resultaten säger samtidigt något om synen på bostadsmarknaden. En majoritet av de unga förväntar sig att det blir vanligare att få vänta med att bilda familj (53 procent tror att det blir vanligare om 10 år) och att tacka nej till arbete eller studier på grund av en hård bostadsmarknad (51 procent).

- De flesta unga har alldeles nyligen börjat bekanta sig med bostadsmarknaden, och det talas ofta om den i rätt alarmistiska termer. Jag tror att mediebilden och äldre generationers diskussioner runt matbordet har en stor inverkan på hur unga ser på bostadsmarknaden, säger Sofia Linse, analytiker på United Minds.


Om undersökningen: Undersökningen genomfördes under perioden 14-29 juni 2017. Datainsamlingen genomfördes via e-post till svarande i onlinepaneler. 1004 respondenter i åldrarna 15-22 år boende i Sverige genomförde undersökningen.


För ytterligare information, kontakta:

Jimmy Bengtsson, VD Veidekke Sverige,070-5379110. Jimmy.bengtsson@veidekke.se

Jonas Lindgren, kommunikationschef, kommunikationschef Veidekke Bostad, 070-222 92 23. jonas.lindgren@veidekke.se

Sofia Linse, analytiker United Minds, 072-520 20 16. sofia.linse@unitedminds.se.

Bilaga: Resultaten för de två frågorna i helhet.

Titel Filtyp
gn8rizkpct6aczmuhibl jpg
ll4ad99hdjxwpjk0jpuv jpg