Världsrekord i antal VDC-certifieringar

Tisdagen den 14 juni var Martin Fischer, professor vid Stanford University i Kalifornien, på plats för att certifiera flest personer någonsin i virtuellt projektering och produktion i världsklass.

Världsrekord i antal VDC-certifieringar

Tisdagen den 14 juni var Martin Fischer, professor vid Stanford University i Kalifornien, på plats för att certifiera flest personer någonsin i virtuellt projektering och produktion i världsklass.

Veidekke VDC-certifierade 29 personer som under året kontinuerligt arbetat med VDC (Virtual Design and Construction) i sina respektive projekt och varje månad rapporterat arbete skriftligen, men även muntligt presenterat resultatet för Martin Fischer.Det är rekordhögt för Veidekke, men det är även den största gruppen Stanford någonsin har certifierat vid ett tillfälle.

Veidekke has been one of the two most active of all companies in the world with VDC-training of their staff,säger Martin Fischer, Professor Stanford.

VDC är ett arbetssätt som integrerar virtuella modeller mellan olika discipliner i projektering och produktion. VDC fokuserar på hela arbetsprocessen, vilket inkluderar organisationens arbete och metoder för korta och effektiva beslutsvägar. Det är alltså mer än bara en BIM-modell, det handlar om att få med organisation, process och mättal (metrics) för att få något som verkligen tillför värde till kunden – ett effektivare sätt att bygga helt enkelt.

-Vi är idag världsledande i arbetet med VDC och har flest VDC-certifierade medarbetare. VDC är en viktig del i Veidekkes involverande arbetssätt för en effektivare och roligare byggprocess, säger Markus Tunlid, Teknik- & Verksamhetsutvecklare Veidekke Anläggning.

2007 åkte Veidekke på sin första studieresa till Stanford University och CIFE (Center for Integrated Facility Engineering), för att få en inblick i deras forskning. Det blev startskottet för ett nära samarbete vilket bland annat ledde till att Veidekke årligen håller en VDC-kurs, tillsammans med professor Martin Fischer från Stanford. Veidekke har i dag totalt certifierat cirka 75 stycken.

Under deltagarnas certifieringsarbeten har vi sett exempel på hur de effektiviserat sina processer och blivit betydligt tydligare i sin kommunikation med medarbetare, beställare, och andra samarbetspartners. Detta tack vare att de implementerat VDC i sina projekt. Det i kombination med den stora gruppen vi har certifierat över de senaste åren gör att vi verkligen får ett genomslag och drivkraft i vårt arbete med VDC, vilket är riktigt roligt att se, säger Joakim Örn, VDC-ansvarig Veidekke Bygg.

För mer information, kontakta gärna

Joakim Örn, VDC-ansvarig Veidekke Bygg, tel. +46 702803843

Markus Tunlid, Teknik- & Verksamhetsutvecklare Veidekke Anläggning, tel. +46 709387480

Vi i Veidekke tror på involvering. Vi tror på att tillsammans skapar vi bättre resultat och de bästa lösningarna. Med involverande krafter utvecklar vi tillsammans med våra kunder, leverantörer och samhälle ett värdeskapande samspel.

Titel Filtyp
fzudsh5xel0s2kbxxykr jpg