Varmvatten sänker koldioxidutsläppen

Idag värms vatten till tvätt- och diskmaskiner upp med hushållsel. Nu lanserar Electrolux en ny generation tvätt- och diskmaskiner som använder varmvatten direkt från vattenledningen istället för att själv värma upp kallvatten. Detta kan minska miljöpåverkan avsevärt om varmvattnet värms upp genom fjärrvärmeanslutning. En sådan lösning kommer att användas i Veidekke Bostads klimatkloka hus...

Idag värms vatten till tvätt- och diskmaskiner upp med hushållsel. Nu lanserar Electrolux en ny generation tvätt- och diskmaskiner som använder varmvatten direkt från vattenledningen istället för att själv värma upp kallvatten. Detta kan minska miljöpåverkan avsevärt om varmvattnet värms upp genom fjärrvärmeanslutning. En sådan lösning kommer att användas i Veidekke Bostads klimatkloka hus som nu uppförs i södra Stockholm.

- Vi kan minska koldioxidutsläppen med upp till 150 000 ton om hälften av alla bostäder i Sverige byter till fjärrvärmeanslutna tvätt- och diskmaskiner. Det motsvarar de årliga utsläppen från 90 000 familjebilar, säger Annika Kühner, miljöchef för Electrolux i Sverige.

De nya maskinerna kommer att installeras i Veidekke Bostad AB:s Klimatkloka och energisnåla flerbostadshus som under våren byggstartas i Västertorp i södra Stockholm. Huset beräknas vara inflyttningsklart under senare delen av 2011.

- Veidekke Bostad projekterar bara lågenergihusen TellHus och det är mycket viktigt för oss att använda teknik som leder till minskad klimatpåverkan. Vi ser ett stort intresse hos bostadskonsumenterna att välja klimatsmarta lösningar och som samhällsbyggare har vi ett ansvar att bygga för framtiden, säger Johnny Kellner, Teknik- och miljöchef på Veidekke i Sverige.

- Den el som frigörs om samtliga svenska hushåll byter till fjärrvärmeanslutna tvätt- och diskmaskiner motsvarar elförbrukningen i 176 000 lägenheter säger Johan Tjernström, produktchef fjärrvärme, på Fortum.

- De nya maskinerna är lika lätta att använda som dagens maskiner samtidigt som driftskostnaderna och miljöpåverkan blir lägre för hushållet. Inköpspriset för fjärrvärmeanslutna maskiner kommer att ligga på ungefär samma nivå som eluppvärmda maskiner, fortsätter Kühner.

- Anslutningen kräver lite mer av oss som byggare, men vi har löst detta inom ramen för husets projektekonomi. Det är roligt att kunna vara en del i ett projekt som startar i Stockholm det år som staden är europeisk miljöhuvudstad avslutar Kellner.

Veidekke, Electrolux och Fortum är medlemmar av Stockholms stads klimatpakt.

För mer information kontakta:
Veidekke i Sverige: Johnny Kellner, tfn 08-635 61 04
Fortum: Johan Tjernström, tfn 08-671 82 05

Titel Filtyp
PDF pdf