header

VDC-dagen december 2017: Kollektiv intelligens för en effektivare byggprocess

Första gången Martin Fischer kom till Sverige för att utbilda Veidekkes personal i den moderna metodiken Virtual Design & Construction (VDC) var 2010. Nu kommer Stanfordprofessorn för sjunde gången för att certifiera drygt trettio medarbetare och utbilda ytterligare trettio medarbetare. I samband med det har Veidekke idag ett event där branschen bjuds in för att ta del av den senaste utvecklingen.

VDC-dagen december 2017: Kollektiv intelligens för en effektivare byggprocess

Första gången Martin Fischer kom till Sverige för att utbilda Veidekkes personal i den moderna metodiken Virtual Design & Construction (VDC) var 2010. Nu kommer Stanfordprofessorn tillbaka för sjunde gången för att certifiera drygt trettio medarbetare samt utbilda ytterligare trettio medarbetare som nu påbörjar sina certifieringsarbeten. I samband med det anordnar Veidekke idag ett externt event där branschen bjuds in för att ta del av den senaste utvecklingen.

VDC är ett arbetssätt som integrerar virtuella modeller mellan olika discipliner i projektering och produktion. Metodiken är unik eftersom den fokuserar på hela arbetsprocessen, vilket inkluderar organisationens arbete, process och metoder för korta och effektiva beslutsvägar och i förlängningen en effektivare byggprocess. Idag har Veidekke flest antal VDC-certifierade medarbetare i världen.

”De tekniska lösningarna finns till stor del på plats och nu handlar det om att utbilda människan. För effektiva arbetsmetoder är ledarskapet otroligt viktigt. Genom åren har vi certifierat 107 medarbetare och utbildat totalt 236 personer”, säger Jimmy Bengtsson, vd för Veidekke.

När Martin Fischer var i Sverige i januari tidigare i år jämförde han byggbranschen med tillverkningsindustrin i en intervju i Dagens industri. De senaste 50 åren har den amerikanska byggindustrins produktivitetsutveckling stagnerat medan tillverkningsindustrin under samma period har ökat sin produktivitet med 250 procent.

"Vi måste lyfta oss som bransch, ska vi verkligen öka produktiviteten behöver alla bidra till utvecklingen. Ett enskilt företag kan inte förändra hela industrin. Därför anordnar vi ett öppet seminarium som vi kallar VDC-dagen, säger Jimmy Bengtsson.

Läs mer om VDC-dagen här

För mer information, vänligen kontakta:

Markus Tunlid, VDC-ansvarig Veidekke Anläggning, tel. +46 709387480

Joakim Örn, VDC-ansvarig Veidekke Bygg, tel. +46 702803843

Titel Filtyp
xnzribtxe5f87rp3hbxx jpg