header

Veidekke ändrar organisationsstruktur

Veidekke har beslutat att genomföra en struktur- och organisationsändring i den svenska verksamheten. Veidekke Sverige delas i två verksamheter; Bygg Sverige och Anläggning som får namnet Infrastruktur Sverige. Ändringen är ett led i Veidekkes strategi som en renodlad entreprenör och säkrar en tydlig organisation med operativt fokus och kortare väg från ledning till projekt.

Nytt avtal för byggkranar med säkerhet i fokus

Delningen av Veidekke Sverige innebär ändringar i verksamhetens ledning. Mats Nyström lämnar rollen som koncerndirektör i koncernledningen och VD för Veidekke Sverige. Charlotta Nilsén och Marcus C Nilsson går in i koncernledningen som koncerndirektörer för Bygg Sverige respektive Infrastruktur Sverige och rapporterar direkt till koncernchef Jimmy Bengtsson.

- Organisationsändringen innebär ett mer effektivt och tydligt sätt att organisera Veidekke. Det ger oss ett ökat operativt fokus med kortare linje mellan projekt och koncernledning, säger Jimmy Bengtsson.

Den nya organisationsmodellen baseras på goda erfarenheter från organiseringen av Veidekke i Norge under 2020. Bygg Norge och Infrastruktur Norge är idag effektiva och operationella resultatenheter med nära koppling till projekten.

Mats Nyström har varit anställd i Veidekke sedan 2017. Först som affärsområdeschef för bostadbyggande och därefter som koncerndirektör och VD för Veidekke Sverige. Under hans ledning har såväl omsättning som orderbok vuxit och lönsamheten har förbättrats. Veidekke är idag Sveriges fjärde största entreprenör.

- Jag vill tacka Mats för hans outtröttliga insats och fokus. Mats har varit en viktig och tydlig ledare för Veidekke Sverige och har bidragit till den position som Veidekke har i Sverige idag, säger Jimmy Bengtsson.Mats Nyström avslutar sin tjänst den 1 juli 2021, men kommer att stå till Veidekkes förfogande fram till och med den 31 december 2021.

För mer information, vänligen kontakta:

Jimmy Bengtsson, Koncernchef Veidekke ASA, tel. +47 984 70 000

Titel Filtyp
ei5x49xmavqeyajwroib jpg