Veidekke anlägger arbetstunnlar på Norra Länken, Stockholm

Veidekke Anläggning Öst AB har fått sitt första uppdrag på Norra Länken i Stockholm. Uppdraget är det första för Veidekke Anläggning Öst AB:s nyetablerade underjordsgrupp, under ledning av arbetschef Konstantin Spinos. Arbetstunnlarna, Albano och Teknikhöjden, är belägna vid Roslagsvägen i Stockholm och omfattar ca 0,5 km tunnel samt påslag för kommande huvudtunnlar.
"Uppdraget har ett extra stort värde för oss eftersom det är det första kontraktet för vår nyetablerade underjordsgrupp", säger arbetschef Konstantin Spinos.
Beställare är Vägverket Region Stockholm och kontraktssumman uppgår till 68 500 000 SEK. Uppdraget beräknas vara slutfört maj 2007.
För ytterligare information, vänligen kontakta: Veidekke Anläggning Öst AB, Arbetschef Konstantin Spinos, tfn +46 8 635 61 28, +46 733 55 99 24 Veidekke Anläggning Öst AB, Platschef Pekka Berggren, tfn +46 702 73 31 54 Veidekke Sverige AB ingår i Veidekke ASA som är nordens fjärde största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsbolag med ca 5 500 anställda. Veidekke är noterat på Oslobörsen och hade 2005 en omsättning på ca 14,5 mdr NOK (ca 17 mdr SEK).
Veidekke Anläggning Öst AB utför väg- och anläggningsarbeten i Stockholm/Mälardalen, samt större anläggningsuppdrag inom infrastruktur i Mellansverige och Norrland. Företaget har kompetens för byggande under mark som t ex väg- och spårtunnlar, samt kraftverks- och industrianläggningar, broar, hamnar, kajer, väg- och exploateringsarbeten.