Veidekke Anläggning Öst AB får uppdrag för SEK 110 miljoner i Kista

Veidekke Anläggning Öst har av Stockholms stad fått i uppdrag att bygga vägar, en bro och en tunnel i Kista strax norr om Stockholm. Ordersumman uppgår till cirka SEK 110 miljoner.

Veidekke Anläggning Öst har av Stockholms stad fått i uppdrag att bygga vägar, en bro och en tunnel i Kista strax norr om Stockholm. Ordersumman uppgår till cirka SEK 110 miljoner.
Stockholms stad ska utveckla det nya Kista till en dynamisk stadsmiljö med levande gatustråk och stärkt integration mellan bostads- och företagsområden.
- Det här är den tredje etappen som Veidekke Anläggning Öst utvecklar åt staden i Kista. I december 2006 fick vi ett uppdrag om SEK 94 miljoner, i mars i år fick vi ytterligare ett om SEK 75 miljoner, och nu i december fick vi denna order om en tredje etapp med en ordersumma om SEK 110 miljoner, säger Veidekke Anläggning Östs arbetschef Robert Lindfors.
Uppdraget i denna tredje etapp omfattar utbyggnad av gator och vägar, en ny bro samt en tunnel.
Exploateringsarbetena startar i december och ska vara färdigställda i juni 2010.
För ytterligare information vänligen kontakta Robert Lindfors, tfn +46 8 635 61 68 eller +46 733 55 99 55.
Veidekke Sverige AB ingår i Veidekke ASA som är nordens fjärde största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsbolag med ca 6 350 anställda. Veidekke är noterat på Oslobörsen och hade 2006 en omsättning på 16,4 mdr NOK (ca 18,4 mdr SEK).
Veidekke Anläggning Öst AB utför väg- och anläggningsarbeten i Stockholm/Mälardalen, samt större anläggningsuppdrag inom infrastruktur i Mellansverige och Norrland. Företaget har kompetens för byggande under mark som t ex väg- och spårtunnlar, samt kraftverks- och industrianläggningar, broar, hamnar, kajer, väg- och exploateringsarbeten.