Veidekke avyttrar del av fastighet till Regio

Veidekke Bostad avyttrar en del av fastigheten Veddesta 2:11 i Järfälla till Regio. Syftet med affären är att skapa en tydlig kvartersstruktur, vilket i sin tur underlättar utvecklingen av Södra Veddesta i Järfälla. Veidekke Bostad fortsätter parallellt med försäljningen sitt arbete med att utveckla Veddesta 2:11 till ett nytt spännande bostadsområde med 1200 nya bostäder.

Veidekke avyttrar del av fastighet till Regio

Veidekke Bostad avyttrar en del av fastigheten Veddesta 2:11 i Järfälla till Regio. Syftet med affären är att skapa en tydlig kvartersstruktur, vilket i sin tur underlättar utvecklingen av Södra Veddesta i Järfälla. Veidekke Bostad fortsätter parallellt med försäljningen sitt arbete med att utveckla Veddesta 2:11 till ett nytt spännande bostadsområde med 1200 nya bostäder.


Den aktuella fastigheten utgjorde ett triangelformat hörn som nu kan utvecklas till ett helt kvarter av Regio.

- Att Regio tar över vår hörnfastighet ger dem goda förutsättningar för att skapa en sammanhållen kvartersstruktur. Jag ser det som en win-win för alla parter eftersom vi får till ett bättre stadsrum för boende och aktörer i den kommande stadsdelen, säger Mårten Othérus, Regionchef för Veidekke Bostad i Mälardalen.

Affären är villkorad av att Järfälla kommun lämnar positivt planbesked för Regio.

- Vi ser positivt på den här lösningen, eftersom även kommunen velat se en tydlig kvartersstruktur. Det här gör det planerade kvarteret både mera effektivt, samtidigt som det lägger grunden för en stark fortsatt utveckling av Södra Veddesta, säger Kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad, s.

Kommunstyrelsen väntas fatta beslut om detaljplaneuppdrag 6 november.

För ytterligare information, kontakta:
Mårten Othérus, regionchef, Veidekke Bostad, 070-260 01 35
Hansi Karppinen, projektutvecklare, Veidekke Bostad, 070-254 71 42
Jonas Engelblom, kommunikationschef, Veidekke Bostad, 070-22 29 223

Titel Filtyp
tyf6rkbxx1bgcqts7ynt jpg