header

Veidekke bidrar i omvandlingen av Stadshagen åt Stockholm stad

Veidekke har tecknat avtal med Stockholm stad gällande första etappen av utvecklingen och upprustningen av Stadshagen på Kungsholmen i Stockholm. Projektet är en utförandeentreprenad på cirka 208 MSEK och förväntas vara klart våren 2026.

Veidekke

I Veidekkes uppdrag ingår anläggning av Mariedalsparken med murar, lekutrustning, växter och en dagvattenanläggning. I korsningen St: Göransgatan/Mariedalsvägen ska ett nytt torg uppföras ovanpå tunnelbanans underjordiska hall.

- Vi tackar Stockholm stad för förtroendet och ser framemot att vara med och bidra till stadens gröna utveckling, säger Anders Bergsten, arbetschef på Veidekke Anläggning Öst.

Stadshagen omvandlas till en tätare och en med övriga staden bättre integrerad stadsdel. Nya parker och torg planeras samt nya gångkopplingar i sydvästlig/nordostlig riktning samt gångstig ned till Karlbergssjön. Den befintliga park- och naturmark rustas upp och nya parker och torg byggs. Parker, lekplatser och promenadstråk samt naturmarken på Stadshagsklippan knyts ihop till ett sammanhållet grönt stråk.

Läs mer om utvecklingen på Stockholm stads webbplats

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Bergsten, arbetschef Veidekke Anläggning Öst, tel. +46 76 840 11 66

Marcus Andersson, regionchef Veidekke Anläggning Öst, tel. +46 70 334 88 00

Marcus C Nilsson, verksamhetsområdeschef Veidekke Infrastruktur, tel. +46 76 840 05 56

Titel Filtyp
IMG_2357 jpg