Veidekke bland de bästa i Norden på att rapportera koldioxidutsläpp

Veidekke rankas bland de bästa av de nordiska byggföretagen när det gäller att rapportera sina direkta och indirekta koldioxidutsläpp. Indexet lyfter fram de företag på de nordiska börserna som har visat upp en stark inställning till ny information om klimatförändringar.

Veidekke bland de bästa i Norden på att rapportera koldioxidutsläpp

Veidekke rankas bland de bästa avde nordiska byggföretagen när det gäller att rapportera sina direkta och indirekta koldioxidutsläpp. Indexet lyfter fram de företag på de nordiska börserna som har visat upp en stark inställning till ny information om klimatförändringar.

-Utsläpp av växthusgaser, framför allt koldioxid (CO2) och metan är det största miljöhotet ur global synvinkel. En grundläggande princip i Veidekkes verksamhet är tanken om samhällsansvar. Med det vill vi markera att vi betraktar oss som en del av samhället och att vi är beredda att axla vår beskärdadel av ansvaret, för våra kunder, anställda, den omgivande miljön och samhället i stort. Därför är det extra roligt att vårt arbete gett resultat och vi rankas som näst bäst bland de nordiska byggföretagen när det gäller att rapportera koldioxidutsläpp, säger Per-Ingemar Persson, koncerndirektör för Veidekke.  

Byggbranschen har en stark påverkan på utsläppen av koldioxid och måste agera betydligt mer aktivt och ta egna initiativ till en förändring med minskad energianvändning och utsläpp av koldioxid både i skedet innan byggnader tas i drift men själklart att även bygga energieffektivt. Utsläppen av koldioxid under materialutvinning, materialframställning, transporter och byggproduktion (uppströms) är vid
nyproduktion sannolikt större än under själva byggnadernas driftfas (nerströms). Det är positivt att många företag i vår bransch tagit denna utmaning på allvar.

CDP Nordic 260 Climate Change Report 2013, som granskar hur världens största noterade företag agerar utifrån ett förändrat klimat. Företagen poängsätts på en skala upp till 100 utifrån vilken standard och hur fullständiga deras bidrag är. Höga poäng indikerar att de har haft robust klimatdata och en god förståelse för hur frågor kring klimatförändringar påverkar företaget. Skanska får 95 poäng, därefter kommer Veidekke på 86 och JM på 80 poäng. CDP, tidigare känt som Carbon Disclosure Project, är en internationell ideell organisation som tillhandahåller det enda globala systemet för företag och städer att mäta, visa, hantera och dela vital miljöinformation.

För mer information, vänligen kontakta:

Johnny Kellner, Kvalitet och miljöchef Veidekke i Sverige, +46 702600265

Johan Alte, Kvalitet och miljöchef Veidekke Entreprenad, +46 761264008

Titel Filtyp
wbsppdcszudp9xe8ygcda jpg