header

Veidekke Bostad AB bygger för ett tryggare Tynnered

Veidekke Bostad AB har fått en markanvisning vid Opaltorget i västra Göteborg. Markanvisningen innebär att Veidekke Bostad kommer delta i utvecklingen av området och därefter uppföra ca 75-100 bostadsrättslägenheter.

Veidekke Bostad AB har fått en markanvisning vid Opaltorget i västra Göteborg. Markanvisningen innebär att Veidekke Bostad kommer delta i utvecklingen av området och därefter uppföra ca 75-100 bostadsrättslägenheter. Området är idag i behov av en uppfräschning och Byggnadsnämnden har godkänt ett program för södra Tynnered, där Opaltorget är ett av flera områden som föreslås förtätas och upprustas. Stadsdelen innehåller idag en förhållandevis hög grad hyresrätter. För att kunna erbjuda ett varierat utbud av boendeformer kommer merparten av de nya lägenheterna att upplåtas med bostadsrätt. Opaltorget kommer totalt att inrymma 300-350 nya lägenheter. Övriga byggherrar som kommer att bygga i området är AF Projektutveckling AB, HSB och Familjebostäder.
- Vi ser fram emot att vara med att skapa ett attraktivt och tryggt boende vid Opaltorget, där torget blir en naturlig mötesplats för stadsdelens invånare, säger Per-Martin Eriksson, Chef för Affärsutveckling inom Veidekke Bostad AB.
Förutom den här markanvisningen arbetar Veidekke Bostad AB i Göteborgs kommun även med projekt i Flatås - Högsbo och Östra Kvillebäcken på Hisingen. För ytterligare information vänligen kontakta: Per-Martin Eriksson, Chef Affärsutveckling, Veidekke Bostad AB, tfn +46 8 635 61 15 Olof Olausson, Affärsutvecklare Göteborg, Veidekke Bostad AB, tfn +46 70 595 97 45 Lennart Weiss, Marknadschef, Veidekke Bostad AB, tfn +46 8 635 61 89 Veidekke Bostad AB ingår i Veidekke ASA som är nordens fjärde största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsbolag med ca 5 700 anställda. Veidekke är noterat på Oslobörsen och hade 2005 en omsättning på ca 14,6 mdr NOK (ca 17 mdr SEK).
Veidekke Bostad AB är ett bostadsutvecklingsföretag som förvärvar och förädlar mark, såväl som bebyggda fastigheter, med syfte att kunna erbjuda bostäder. Bostadsproduktionen består av lägenheter som upplåts med bostadsrätt samt småhus som erbjuds som bostadsrätt eller med äganderätt. Huvudmarknader är Stockholm/Mälardalen, Skåne och Göteborg.