Veidekke Bostad AB har fått sin första markanvisning i Göteborg

Måndag kväll den 22 januari fick Veidekke Bostad AB sin första markanvisning av Göteborgs kommun. Veidekke Bostad AB kommer att uppföra ca 100 bostadsrättslägenheter vid Flatåsparken i Högsbo, ca fyra km söder om Göteborg centrum.
Området, som för närvarande utgörs av en bollplan samt en äldre skola, kommer att rymma totalt ca 200 lägenheter. Lägenheterna kommer att fördelas på fyra stycken punkthus med hälften hyresrätter och hälften bostadsrätter. Veidekke Bostad AB kommer att uppföra de två punkthusen med bostadsrätter.
- Vi är naturligtvis väldigt glada nu när vi har fått vår första markanvisning i Göteborg av kommunen. Vi startade upp vår verksamhet här i Göteborg i höstas och sår redan frukten av våra ansträngningar, säger Per-Martin Eriksson, Chef för Affärsutveckling inom Veidekke Bostad AB.
Förutom den här markanvisningen har Veidekke Bostad AB tidigare förvärvat mark i Gräskärr utanför Kungsbacka för uppförande av 30-100 småhus med äganderätt. För ytterligare information: Per-Martin Eriksson, Chef Affärsutveckling, Veidekke Bostad AB, tfn +46 8 635 61 15 Ulrika Davidsson, Affärsutvecklare Göteborg, Veidekke Bostad AB, tfn +46 706 15 53 65 Lennart Weiss, Marknadschef, Veidekke Bostad AB, tfn +46 8 635 61 89 Veidekke Bostad AB ingår i Veidekke ASA som är nordens fjärde största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsbolag med ca 5 700 anställda. Veidekke är noterat på Oslobörsen och hade 2005 en omsättning på ca 14,6 mdr NOK (ca 17 mdr SEK).
Veidekke Bostad AB är ett bostadsutvecklingsföretag som förvärvar och förädlar mark, såväl som bebyggda fastigheter, med syfte att kunna erbjuda bostäder. Bostadsproduktionen består av lägenheter som upplåts med bostadsrätt samt småhus som erbjuds som bostadsrätt eller med äganderätt. Huvudmarknader är Stockholm/Mälardalen, Skåne och Göteborg.
Veidekke Bostad AB, Box 1503, Allén 7, SE-172 29 Sundbyberg, tel. +46 8 635 61 00 E-post: info@veidekke.se - Internet: www.veidekke.se Finansiell information om Veidekke finns på www.huginonline.no/VEI