header

Veidekke Bostad AB, landets första certifierade byggherreföretag

Efter ett och ett halvt års internt kvalitetsarbete certifierades Veidekke Bostad AB den 18 december 2006 enligt modellen för "Kvalificerad byggherre". Certifieringen har utförts av Statens Provnings- och forskningsinstitut. - Certifieringen innebär att byggherrens kompetens stärks så att denne ställer rätt krav vid upphandling och uppföljning, säger Johnny Kellner, Utvecklings- och miljöchef på Veidekke Bostad AB.
Att vara en "Kvalificerad byggherre" utgör en garanti för att man bedöms ha ett arbetssätt som kvalitetssäkrar bostadsprojektet enligt PBL. Det innebär också att man av Byggnads-nämnden bedöms ligga på rätt kvalitetsnivå, vilket bör innebära att samarbetet med landets olika byggnadsnämnder underlättas.
- Genom certifieringen reducerar vi risken för fel och därmed ökar företagets lönsamhet, en i grunden ganska enkel ekvation, tillägger Håkan Bergquist, VD för Veidekke Bostad AB.
För ytterligare information kontakta: Håkan Bergquist, VD, Veidekke Bostad AB, tfn +46 8 635 61 12 Johnny Kellner, Utvecklings- och miljöchef, Veidekke Bostad AB, tfn + 46 8 635 61 61 04 Lennart Weiss, Marknadschef, Veidekke Bostad AB, tfn +46 8 635 61 89