Veidekke Bostad AB säljer kontorsfastighet i Lund till Fastighets AB Balder

Veidekke Bostad AB säljer företagets kontorsfastighet i Lund, Dioriten 1, till Fastighets AB Balder. Fastigheten som har en total hyresarea på 3000 kvm har idag Veidekke Skåne AB som hyresgäst och kommer även i fortsättningen förhyra sina lokaler i fastigheten.

Veidekke Bostad AB säljer företagets kontorsfastighet i Lund, Dioriten 1, till Fastighets AB Balder. Fastigheten som har en total hyresarea på 3000 kvm har idag Veidekke Skåne AB som hyresgäst och kommer även i fortsättningen förhyra sina lokaler i fastigheten.

- Veidekke Bostads grundläggande ändamål är att förvärva fastigheter med syfte att förädla dessa för boende, antingen med bostadsrätt eller äganderätt. Veidekke har tidigare sålt sin kontorsfastighet i Sundbyberg till Balder och denna affär är en logisk fortsättning av Veidekke Bostads affärsinriktning. Vi kommer även i framtiden att söka affärsmöjligheter tillsammans med Balder.

- Genom försäljningen frigör Veidekke Bostad ytterligare kapital som kommer att användas för förvärv av nya bostadsprojekt, säger Håkan Bergquist, VD för Veidekke Bostad AB.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Håkan Bergquist, VD, Veidekke Bostad AB, tel 08-635 61 12
Lennart Weiss, Marknadschef, Veidekke Bostad AB, tel 08-635 61 89Veidekke Bostad AB ingår i Veidekke ASA som är nordens fjärde största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsbolag med ca 6 350 anställda. Veidekke är noterat på Oslobörsen och hade 2006 en omsättning på ca 16,4 mdr NOK (ca 18,4 mdr SEK).

Veidekke Bostad AB är ett bostadsutvecklingsföretag som förvärvar och förädlar mark, såväl som bebyggda fastigheter, med syfte att kunna erbjuda bostäder. Bostadsproduktionen består av lägenheter som upplåts med bostadsrätt samt småhus som erbjuds som bostadsrätt eller med äganderätt. Huvudmarknader är Stockholm/Mälardalen, Skåne och Göteborg.


Veidekke Bostad AB, Box 1503, Allén 7, SE-172 29 Sundbyberg, tel. +46 8 635 61 00
E-post: info@veidekke.se - Internet: www.veidekke.se
Finansiell information om Veidekke finns på www.huginonline.no/VEI

 

Datum Titel Filtyp
2019-07-25 PDF pdf