Veidekke Bostad AB säljer Marabouhuset i Sundbyberg till Fastighets AB Balder.

Veidekke Bostad AB har träffat avtal med Fastighets AB Balder om att sälja fastigheten Sundbyberg Eken 14. Fastigheten är mer allmänt känd som f d "Maraboukontoret" eftersom den tidigare fungerade som Maraboukoncernens huvudkontor. Kontoret ligger i direkt anslutning till den mycket populära Marabouparken med en unik samling konstföremål och skulpturer. Marabouhuset är en modern kontorsfastighet med historiskt intressant arkitektur.
Köpare är Fastighets AB Balder som tillträder omgående. Köpeskillingen uppgår till ca 130 mkr och sker bl a genom bolagsköp (Trelina Nord AB).
- Försäljningen är en logisk följd av Veidekke Bostads fokusering mot projektutveckling inom bostadssektorn, säger Håkan Bergquist, VD för Veidekke Bostad AB. - Marabouhuset är en utmärkt fastighet som kompletterar Balders innehav i region Stockholm, kommenterar, Erik Selin, VD för Fastighets AB Balder.
För ytterligare information kontakta: Håkan Bergquist, VD, Veidekke Bostad AB, tfn +46 8 635 61 12 Lennart Weiss, Marknadschef, Veidekke Bostad AB, tfn +46 8 635 61 89 Veidekke Bostad AB ingår i Veidekke ASA som är nordens fjärde största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsbolag med ca 5 700 anställda. Veidekke är noterat på Oslobörsen och hade 2005 en omsättning på ca 14,6 mdr NOK (ca 17 mdr SEK).
Veidekke Bostad AB är ett bostadsutvecklingsföretag som förvärvar och förädlar mark, såväl som bebyggda fastigheter, med syfte att kunna erbjuda bostäder. Bostadsproduktionen består av lägenheter som upplåts med bostadsrätt samt småhus som erbjuds som bostadsrätt eller med äganderätt. Huvudmarknader är Stockholm/Mälardalen, Skåne och Göteborg.
Veidekke Bostad AB, Box 1503, SE-172 29 Sundbyberg, tel. +46 8 635 61 00 E-post: info@veidekke.se - Internet: www.veidekke.se Finansiell information om Veidekke finns på www.huginonline.no/VEI