Veidekke Bostad bygger 400 lägenheter i Högdalen Centrum

I kv Branddörren i Högdalen Centrum ska åtta hus med totalt ca 400 lägenheter byggas. Detaljplanen för området har vunnit laga kraft och bostadsutvecklaren Veidekke planerar nu för försäljningsstart av bostäderna innan sommaren och byggstart till hösten.

Veidekke Bostad bygger 400 lägenheter i Högdalen Centrum

I kv Branddörren i Högdalen Centrum ska åtta hus med totalt ca 400 lägenheter byggas. Detaljplanen för området har vunnit laga kraft och bostadsutvecklaren Veidekke planerar nu för försäljningsstart av bostäderna innan sommaren och byggstart till hösten.

Veidekke Bostad och Coop Fastigheter har sedan 2010 tillsammans arbetat med att ta fram en detaljplan för bostäder i kv Branddörren, i direkt anslutning till Högdalens Centrum. Idag ligger den sedan länge nedlagda skolbyggnaden på fastigheten. Omvandlingen innebär att den gamla skolbyggnaden kommer att rivas medan den fd matsalen, byggnaden som inrymmer Fria Teatern, kommer att bevaras.

Samarbetet mellan Veidekke och Coop har genomförts i ett till 50 procent vardera samägt utvecklingsbolag. Veidekke har per den 15 januari förvärvat Coops andel om 200 byggrätter motsvarande ett försäljningsvärde till slutkund om ca 600 MSEK. Planen för området har vunnit laga kraft och Veidekke påbörjar nu detaljplanering för utbyggnaden av bostadskvarteret.Projektet innehåller totalt ca 400 bostadsrätter fördelat på fem lägre och tre högre hus med ett försäljningsvärde om 1 200 MSEK. Byggstart är planerad till hösten 2015.

-Vi kommer att genomföra utbyggnaden i etapper och planerar att starta försäljningen av den första etappen om ca 60 lägenheter redan före sommaren, säger Lina Brantemark, affärsutvecklare på Veidekke.

-Genom vårt projekt på 400 nya bostäder vill vi förverkliga många bostadsdrömmar och samtidigt bidra till en positiv vidareutveckling av Högdalens Centrum, säger Lina Brantemark.

För mer information:
Lina Brantemark, Affärsutvecklare, Veidekke Bostad
Tfn:0730 -24 75 11
lina.brantemark@veidekke.se

Mårten Othérus, Regionchef Mälardalen, Veidekke Bostad
Tfn 0702-60 01 35
Marten.otherus@veidekke.se

Datum Titel Filtyp
0001-01-01 lrsjcqut9xidesl4p0ho jpg