header

Veidekke Bostad bygger bara klimatsmart.

Samtliga nya projekt Veidekke Bostad startar kommer i fortsättningen byggas enligt det klimatsmarta TellHus® -konceptet. Beslutet gäller bostadsrätter i flerbostadshus och inom kort väntas ett beslut som omfattar även alla andra upplåtelseformer som Veidekke Bostad erbjuder.

Tellhus - Brf Snökristallen, Västertorp

Samtliga nya projekt Veidekke Bostad startar kommer i fortsättningen byggas enligt det klimatsmarta TellHus® -konceptet. Beslutet gäller bostadsrätter i flerbostadshus och inom kort väntas ett beslut som omfattar även alla andra upplåtelseformer som Veidekke Bostad erbjuder.

- Vi har ett utmärkt koncept som reducerar klimatpåverkan väsentligt i boendet. Det känns som helt naturligt att vi då bara bygger enligt det konceptet, något annat hade inte känts ansvarsfullt, säger Per-Martin Eriksson, vd Veidekke Bostad AB.

TellHus® är Veidekkes klimathus som effektivt reducerar koldioxidutsläppen från byggande och boende med drygt 50 procent jämfört med ett normhus. För en dryg vecka sedan fattades byggstartsbeslut för det första huset som byggs enligt konceptet. Huset ligger i Västertorp i södra Stockholm och omfattar 36 lägenheter. Intresset för lägenheterna har varit mycket stort.

- TellHus® är egentligen inget märkvärdigt. Men genom att kombinera många små åtgärder och hela tiden ha fokus på projektekonomin kan vi nå ett gott resultat för klimatet. Det är kanske det som är det märkvärdiga, säger Johnny Kellner miljö- och teknikchef på Veidekke. Nu fortsätter vi arbetet att ta fram nästa generation av TellHus®, avslutar Kellner.

Mer om TellHus® hittar du på vår hemsida, www.veidekkebostad.se.

För mer information, kontakta:
Per-Martin Eriksson, vd Veidekke Bostad AB, tfn + 46 8 635 61 15
Thomas Andersson, Kommunikationschef Veidekke Bostad AB, tfn +46 8 635 61 89
Johnny Kellner, Teknik- & Miljöchef Veidekke Bostad AB, tfn + 46 8 635 61 04

Titel Filtyp
qikiqpedamvkgepy0nmpq jpg
PDF pdf
Veidekkes koncept för klimatsmart bostadsbyggande. pdf
TellHus - bo bort koldioxid pdf