header

Veidekke Bostad byter namn och planerar expansion

Från och med 1 september byter Veidekke Bostad namn till Eiendom. Namnbytet görs för att omhänderta breddad verksamhet, samtidigt som banden till Norge stärks.

Veidekke Bostad byter namn och planerar expansion

Från och med 1 september byter Veidekke Bostad namn till Eiendom. Namnbytet görs för att omhänderta breddad verksamhet, samtidigt som banden till Norge stärks.

Veidekke Bostad bildades 1997 och har vuxit till att bli en av Sveriges största bostadsutvecklare. En viktig konkurrensfördel är det nära samarbetet med egen entreprenad – ett samarbete som tagits vidare till att även omfatta utformning av kommersiella fastigheter.

- Vi ser att Veidekke Bostad blir alltför avgränsat som namn när vi differentierar vår affär. Därför känns namnbytet logiskt och rätt då namnet Eiendom bättre speglar vår breddade affär, säger Per-Martin Eriksson, VD Veidekke Eiendom.

Genom den interna strukturen har Veidekke förmågan att utföra stora och komplexa projekt i egen regi.

- Vi ser en växande efterfrågan på riktigt stora projekt med blandad bebyggelse, från bostäder till skolor, serviceinrättningar och kommersiella lokaler, anser Per-Martin Eriksson.

Målsättningen för det namnändrade bolaget är att fortsätta expansionen på den svenska marknaden. Förutom fortsatt satsning på kommersiell fastighetsutveckling etableras en egen resultatenhet för flerbostadshus och kommersiella fastigheter med stomme i massivträ.

- Intresset för flerbostadshus i trä är stort över hela landet. Genom vårt förvärv av Folkhem står vi starka i Stockholm. Nu siktar vi på att över tid etablera trähus även i övriga geografier med början i Göteborg och Malmö.

Namnändringen innebär att Veidekke konsoliderar sin fastighetsutveckling i två grenar: Eiendom Norge och Eiendom Sverige. Målet är att de båda affärsområdena ska skapa synergier genom delade kostnader för utveckling, utbyte av erfarenheter och samarbete kring strategiska gemensamma frågor.

- Veidekke är ett norskt företag och nu stärker vi banden till Norge, samtidigt som vi skapar vi förutsättningar för att ta nästa steg i vår långsiktiga utveckling i Sverige, säger Per-Martin Eriksson.


För mer information, vänligen kontakta:
Per-Martin Eriksson, VD Veidekke Bostad, +46 705 98 56 51
Jonas Engelblom, kommunikationschef Veidekke Bostad, +46 702 22 92 23 

Titel Filtyp
jrpkflaxpbd7sgsw4g4t jpg
zlvnfavqdq6wkz0hcdhp jpg