Veidekke Bostad certifierar för ökad trygghet

Från årsskiftet inför Veidekke Bostad ny certifiering av alla nya bostadsprojekt inom ramen för märkningen ”Trygg Bostadsrättsförening.” Certifieringen, som är ett branschgemensamt initiativ, ska värna konsumenternas rättigheter och stärka förtroendet för nyproducerade bostadsrätter.

Från årsskiftet inför Veidekke Bostad ny certifiering av alla nya bostadsprojekt inom ramen för märkningen ”Trygg Bostadsrättsförening.” Certifieringen, som är ett branschgemensamt initiativ, ska värna konsumenternas rättigheter och stärka förtroendet för nyproducerade bostadsrätter

I oktober beslutade Veidekke Bostads ledningsgrupp att alla nya projekt ska certifieras från 1 januari 2019.

- De nya riktlinjerna går hand i hand med Veidekkes värderingar och är i linje med de processer vi arbetar utifrån. Man ska känna sig trygg när man köper av oss, säger Per-Martin Eriksson, VD Veidekke Bostad.

Oron på marknaden för nyproducerade bostäder har flera orsaker. En är att ett antal aktörer valt att ge sina kunder bristfällig information om ett antal frågor. Därför har Veidekke tagit ett branschinitiativ för att samla seriösa aktörer kring riktlinjer för hur trygga och hållbara bostadsrättsföreningar ska startas upp och hanteras under perioden från uppstart till dess föreningen överlämnas till en boendestyrelse.

- Det finns betydande skillnader mellan olika aktörer i hur mycket inblick jag som köpare erbjuds i min egen affär. Därför är det glädjande att så många seriösa aktörer snabbt gått samman, säger Lennart Weiss, kommersiell direktör för Veidekke i Sverige.

Initiativet, som samlar Veidekke, Skanska, JM, Obos, Besqab, Rikshem, Peab och Bostadsrätterna, har resulterat i ett antal gemensamma riktlinjer och en kvalitetsmärkning: ”Trygg Bostadsrättsförening.” Administrationen av certifieringen sköts av Gar-Bo och varje bostadsrättsförening certifieras för sig. I samband med detta åtar sig föreningen att följa riktlinjerna. I annat fall riskerar man vite. Med kvalitetsmärkningen Trygg bostadsrättsförening finns kritiska nyckeltal identifierade och beskrivs så att bostadskunden enkelt ska kunna jämföra de ekonomiska åtagandena och riskerna med nyproducerade bostäder i bostadsrättsföreningar. Genom att synliggöra förekomsten av ekonomiskt osunda bostadsrättsföreningar ökar tryggheten för bostadskonsumenten i sitt bostadsförvärv.

- Sammantaget gynnar detta hushållen, seriösa bostadsproducenter, kreditgivare och samhället, samt bidrar till utvecklingen av en effektiv nyproduktionsmarknad. Det är vår förhoppning att Veidekke Bostads deltagande i Trygg Bostadsrättsförening kommer att öka tryggheten hos våra kunder, säger Per-Martin Eriksson.

För ytterligare information, kontakta:
Per-Martin Eriksson, VD, Veidekke Bostad, 070-598 56 51,
per-martin.eriksson@veidekke.se
Petra Sandblom, Chef BRF-gruppen, Veidekke Bostad Mälardalen, 076-138 29 64,
petra.sandblom@veidekke.se
Jonas Engelblom, kommunikationschef, Veidekke Bostad, 070-22 29 223,
jonas.engelblom@veidekke.se

För mer information om certifieringen samt riktlinjerna:
https://tryggbostadsrattsforening.se/