Veidekke Bostad först ut i Malmös Nyhamnen

I Malmös nya stadsdel Nyhamnen utvecklar Veidekke Bostad projektet Malmö Living. De ca 90 Svanenmärkta bostadsrätterna är de första bostäderna i den nya stadsdelen, som befinner sig i en spännande omvandling.

Håkan Otterström Affärsutvecklare på Veidekke Bostad


I Malmös nya stadsdel Nyhamnen utvecklar Veidekke Bostad projektet Malmö Living. De ca 90 Svanenmärkta bostadsrätterna är de första bostäderna i den nya stadsdelen, som befinner sig i en spännande omvandling.

Granne med Centralstationen
Nyhamnen genomgår just nu en stor förvandling och på sikt ska hela stadsdelen utvecklas från dagens industrikvarter till en hållbar och levande stadsdel som tar tillvara på närheten till vattnet. Den färdiga stadsdelen planeras att rymma ca 6 000 nya bostäder och ett varierat näringsliv med ca 13 000 sysselsatta.

Veidekke Bostads projekt, som ligger granne med Centralstationen, har redan lockat många intressenter.

– Vi märker en ökad efterfrågan på citylägen och kommunikationsnära bostäder i Malmö. Därför är det extra roligt att vi nu kunnat genomföra detta förvärv från Jernhusen. Nu sker ett intensivt arbete för att kunna byggstarta redan under 2017, säger Håkan Otterström Affärsutvecklare på Veidekke Bostad.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Håkan Otterström
Affärsutvecklare, Veidekke Bostad, Region Skåne
E-post: hakan.otterstrom@veidekke.se
Tel: 070-5631104


Charlotta Nilsén
Regionchef Skåne, Veidekke Bostad, Region Skåne 
E-post: charlotta.nilsen@veidekke.se
Tel: 070-6003087

Om Veidekke Bostad
Veidekke Bostad förverkligar bostadsdrömmar – tillsammans med våra kunder och samarbetspartners – genom att utveckla bostäder som både är attraktiva och hållbara ur ett klimatperspektiv. Vi är verksamma i Mälardalen, Västra Sverige och Skåne och ingår i Veidekke-koncernen som är Skandinaviens fjärde största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsföretag. Läs mer på veidekkebostad.se

Titel Filtyp
xdnxur9yjbhrgesuphag jpg