Veidekke Bostad inför garanti mot dubbla boendekostnader

Veidekke Bostad AB kommer att erbjuda dubbeltboende - försäkring i sina avtal från den 1 januari 2009. Genom försäkringen kan bostadsköparen få ersättning för dubbelt boende om den gamla bostaden ej säljs inom tre månader.

Veidekke Bostad AB kommer att erbjuda dubbeltboende - försäkring i sina avtal från den 1 januari 2009. Genom försäkringen kan bostadsköparen få ersättning för dubbelt boende om den gamla bostaden ej säljs inom tre månader. Försäkringen gäller för den som säljer en äganderätt eller en bostadsrätt och ingår i de förhandsavtal och upplåtelseavtal som upprättas och skrivs på under 2009. Ett villkor för erbjudandet är att våra kunder väljer en mäklare som tillhandahåller dubbelt-boende försäkring.

- Vi vill göra det tryggare för våra kunder att fullfölja sin bostadsaffär. Därför erbjuder vi en försäkringslösning som ingår i alla nya avtal som skrivs under 2009, säger Per-Martin Eriksson, vd Veidekke Bostad AB.

Se nedanstående faktablad för erbjudandet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per-Martin Eriksson, VD Veidekke Bostad AB, tfn 08 - 635 61 15
Thomas Andersson, Kommunikationschef Veidekke Bostad AB, tfn 08- 635 61 89

Titel Filtyp
PDF pdf
Under 2009 ingår en garanti mot dubbla boendekostnader i de avtal som Veidekke Bostad AB upprättar med sina bostadskunder. Veidekke Bostad AB betalar premien för sådana försäkringar som täcker fasta boendekostnader för dubbelt boende i upp till tre månader. pdf