Veidekke Bostad lanserar flexibelt småhuskoncept

Veidekke Bostad utökar sitt kunderbjudande med ett nytt koncept för flexibla och yteffektiva småhus. Första projektet färdigställs redan under Q1 2017.

Illustration Veidekke Bostad

Det nya småhuskonceptet, som är utvecklat tillsammans med Veidekke Bygg och Anläggning, kommer att bilda en ny affärsenhet inom Veidekke Bostad. Ambitionen är att bygga upp en affärsenhet som utvecklar och säljer runt 500 enheter per år. Veidekke Bostads befintliga bostadsverksamhet växer kraftigt och ligger nu på runt 1600 bostäder i produktion med ca 1000 sålda bostäder per år.

Det nya konceptet bygger på yteffektiva och prisvärda småhus som ger kunden olika valmöjligheter och flexibilitet vad gäller storlek, antal rum och våningsplan. Genom en extremt hög prefabriceringsgrad kan ledtiden från produktionsstart till inflyttning minskas kraftigt. Upplåtelseformen kommer att variera mellan ägande- eller bostadsrätt beroende på den berörda målgruppens behov.

- Vi ser en enorm efterfrågan på just flexibla, funktionssmarta och yteffektiva småhus. Genom att skapa en flexibel produkt som kan anpassas för såväl äldre husägare som vill skala ner sitt boende, som unga familjer som vill bo mer rymligt, kan vi få igång flyttkedjorna på bostadsmarknaden, berättar Per-Martin Eriksson, VD, Veidekke Bostad. Tack vare en extremt hög prefabriceringsgrad kan vi dessutom korta byggtiden kraftigt, fortsätter han.

Veidekke Bostad har rekryterat Mats Fryxell som ansvarig för den nya affärsenheten. Mats kommer senast från en tjänst som Fastighetsutvecklare på NCC Property Development.

- Mats erfarenhet från kommersiell fastighetsutveckling, i kombination med gedigen erfarenhet av utlandsinköp, blir ett mycket bra tillskott för Veidekke Bostad. Nya vinklar och perspektiv gör vår bostadsutveckling bättre, säger Per-Martin Eriksson, VD, Veidekke Bostad.

Nu intensifieras dialogen med kommuner och mark-/fastighetsägare för att identifiera möjliga platser för konceptet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per-Martin Eriksson, VD, Veidekke Bostad
070-598 56 51
per-martin.eriksson@veidekke.se

Titel Filtyp
xgnoxcgdbyngyp1tnzfc jpg