header

Veidekke Bostad och Alecta i unikt samarbete för nya bostäder

Bostadsutvecklingsbolaget Veidekke Bostad och tjänstepensionsbolaget Alecta bildar det gemensamt ägda bolaget Convea och inleder därmed ett unikt samarbete för nyproduktion av hyres- och bostadsrätter. Hyresrätterna skall ägas gemensamt av parterna.

Veidekke Bostad och Alecta i unikt samarbete för nya bostäder

Bostadsutvecklingsbolaget Veidekke Bostad och tjänstepensionsbolaget Alecta bildar det gemensamt ägda bolaget Convea och inleder därmed ett unikt samarbete för nyproduktion av hyres- och bostadsrätter. Hyresrätterna skall ägas gemensamt av parterna.

Ambitionen med samarbetet är att Convea skall bli en framträdande aktör på bostadsmarknaden i storstadregionerna Mälardalen, Västra Sverige och Skåne.

Samarbetet kommer att ske genom det nybildade moderbolaget Convea som ägs av parterna med 50% vardera. Dotterbolaget Convea Produktion kommer att ansvara för utveckling och produktion av bostadsprojekten och drivas av Veidekke Bostad. Det andra dotterbolaget som bildas, Convea Fastigheter, kommer med styrning från Alecta att ansvara för ägande och förvaltning av de nyproducerade hyresrätterna. 

Målsättningen är att inledningsvis starta produktion av ca 300 hyres- och bostadsrätter per år för att sedan öka produktionstakten. Exakt vilka projekt som kommer att vara först ut för det nya bolaget håller för närvarande på att utvärderas. Initialt kommer projekten till stor del ur Veidekkes befintliga projektportfölj. Avsikten är sedan att fylla på projektportföljen med nya markanvisningar och förvärv. Fokus kommer att ligga på Storstockholm, Göteborg och Malmö.

Veidekke Bostad har gedigen erfarenhet inom projektutveckling och genomförande av nyproducerade bostäder. Alecta har genom sin kapitalförvaltning gedigen finansiell kompetens och lång erfarenhet av fastighetsinvesteringar, ägande och förvaltning. Alectas fastighetsinnehav värderas till drygt 37 miljarder kronor. 

“Vi är väldigt glada för samarbetet med Alecta och den möjlighet detta skapar för oss att, i samspel, utveckla framtidens bostäder. Genom Convea vill vi introducera ett nytt och starkt initiativ som tillför marknaden nyproducerade, attraktiva och klimatkloka bostäder - oavsett upplåtelseform.”, säger Per-Martin Eriksson, VD på Veidekke Bostad.

“Genom samarbetet med Veidekke Bostad har vi hittat en partner som delar vår långsiktiga ambition och kompletterar vår kompetens på ett mycket bra sätt. Samarbetet ger oss en unik möjlighet att komplettera Alectas befintliga fastighetsinnehav i Sverige med nyproducerade hyresrätter i storstadsregionerna ”, säger Fredrik Palm, chef fastigheter Sverige på Alecta.

Namnet Convea står för Con från constructi (latin för byggande), ve för Veidekke och a för Alecta.

Om Veidekke Bostad
Veidekke Bostad förverkligar bostadsdrömmar – tillsammans med våra kunder och samarbetspartners – genom att utveckla bostäder som både är attraktiva och hållbara ur ett klimatperspektiv. Vi är verksamma i Mälardalen, Västra Sverige och Skåne och ingår i Veidekke-koncernen som är Skandinaviens fjärde största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsföretag.

Om Alecta
Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vi står på kundernas sida med ett enda fokus - att erbjuda trygghet under och efter arbetslivet. Det gör vi genom en god avkastning och låga kostnader. Vi förvaltar närmare 550 miljarder kronor åt våra ägare som är ca 2 miljoner privatkunder och 33 000 kundföretag.

För mer information:

Veidekke Bostad:
Per-Martin Eriksson, VD, tfn 070-598 56 51

Alecta:
Fredrik Palm, Chef Fastigheter Sverige, tfn 070-983 82 69

Titel Filtyp
dpyh0ztfybl0hsh71hjdqg jpg
eyexiidm5m14mc1nmpuw jpg
np0arx2wh1b0eertzcex png
oejmspbuyzuq0oucx5cu jpg
Alecta logotyp eps