Veidekke Bostad och ICA Fastigheter utvecklar bostäder i gemensamt bolag

Veidekke Bostad och ICA Fastigheter bildar gemensamt bolag för att utveckla mer än 200 nya bostäder på Årstafältet, strax söder om Stockholm.

Veidekke Bostad och ICA Fastigheter utvecklar bostäder i gemensamt bolag

Det gemensamma bolaget planerar att uppföra mer än 200 nya bostäder ovanpå en handelsfastighet som ägs av ICA. Projektet befinner sig i detaljplaneskedet, med beräknad byggstart år 2019 och första inflyttning ca 2021. Ambitionen med de ca 200 bostadsrätterna är att rikta sig mot en bred målgrupp. Med bostäder för såväl ensamhushåll som familjer är ambitionen att bidra till mångfald i området. I kvarteret planeras även för en förskola.

Projektet ingår i andra etappen av det omfattande stadsutvecklingsprojektet på Årstafältet. Med närhet till tvärbana och stadspark ger projektet Stockholmsområdet välbehövda och naturnära bostäder, med goda och hållbara kommunikationsmöjligheter för de boende.

De nya bostäderna, med handel och service i gatuplan, bidrar till att skapa en levande stadsdel och ökad trygghet för de boende.

- Vi är glada att, tillsammans med ICA Fastigheter, kunna tillföra Stockholms invånare ytterligare mer än 200 nya bostäder nära service, handel, natur och med kollektivtrafik runt knuten, säger Per-Martin Eriksson, VD, Veidekke Bostad. Vi ser fram emot att involvera våra bostadsintressenter i utvecklingen av projektet.

För mer information, kontakta:
Per-Martin Eriksson, VD, Veidekke Bostad
Tel: 070-598 56 51
E-post: per-martin.eriksson@veidekke.se


Om Veidekke Bostad
Veidekke Bostad förverkligar bostadsdrömmar – tillsammans med våra kunder och samarbetspartners – genom att utveckla bostäder som både är attraktiva och hållbara ur ett klimatperspektiv. Vi är verksamma i Mälardalen, Västra Sverige och Skåne och ingår i Veidekke-koncernen som är Skandinaviens fjärde största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsföretag. www.veidekkebostad.se

Datum Titel Filtyp
0001-01-01 wbsppdcszudp9xe8ygcda jpg