Veidekke Bostad ökar bostadsutbudet i Sverige

Veidekke Bostad AB förvärvar rätten att bygga 800 bostäder av Bouwfonds Property Development. Affären ger Veidekke byggrätter för totalt 5 500 bostäder i Sverige. Förvärvet stärker Veidekke Bostads position i Sveriges storstadsregioner.

Veidekke Bostad ökar bostadsutbudet i Sverige

Veidekke Bostad AB förvärvar rätten att bygga 800 bostäder av Bouwfonds Property Development. Affären ger Veidekke byggrätter för totalt 5 500 bostäder i Sverige. Förvärvet stärker Veidekke Bostads position i Sveriges storstadsregioner.

Det holländska bolaget Bouwfonds Property Development säljer sina 50 procent av det samägda bolaget Bouwfonds Veidekke AB till Veidekke Bostad AB för ca 280 MSEK. Bouwfonds Property Development, ett av Europas ledande fastighetsutvecklingsbolag, har beslutat att koncentrera sin verksamhet till Holland, Frankrike och Tyskland. Förvärvet kommer att ge en positiv resultateffekt för Veidekke Bostad på ca 160 MSEK i Q2 2011. Hela portföljen kommer att ge en omsättning på drygt 6 miljarder SEK under de kommande fem-sju åren. Transaktionen genomförs den 31 maj 2011.

”Förvärvet visar att norska Veidekke ser stora möjligheter på den största bostadsmarknaden i Skandinavien, nämligen Stockholm/Mälardalen. Tillsammans med vår norska koncern svarar vi upp mot behovet av fler attraktiva och miljömässigt hållbara bostäder i storstadsregionerna”, säger Per-Martin Eriksson, VD Veidekke Bostad AB.

Genom förvärvet stärker Veidekke Bostad sin position inom bostadsbyggande och bostadsutveckling i storstadsregionerna. Veidekke Bostads vision att vara en viktig part i samhällsutvecklingen är i linje med de politiska kraven på fler och attraktiva bostäder. Utvecklingen av området Svea Fanfar på Östermalm är ett av flera exempel på hur Veidekke Bostad vill förbättra bostadsutbudet i Stockholm med spännande arkitektur och hållbara lösningar.

”Veidekke Bostads strategi att skapa värden tillsammans med andra aktörer inom bostadsbranschen ger nu ytterligare konkreta resultat. Sedan 2005 har Veidekke Bostad genom sitt management byggt upp det gemensamma bolag, Bouwfonds Veidekke AB, och skapat det värde som nu kan realiseras. Nu öppnar vi upp dörren för flera samarbetspartners som vill skapa värden i den positiva framtid som finns inom bostadsbranschen”, säger Arne Giske, chef för Eiendom Scandinavia.

Den förvärvade projektportföljen innehåller rätten att bygga 1 600 bostäder – 1 400 i Stockholm
och 200 i Göteborg. I Stockholm kommer 350 bostäder byggas på Östermalm inom ramen för projektet Svea Fanfar och cirka 700 i ytterstadsområdena, exempelvis Sollentuna där 100 bostäder är under produktion.

För ytterligare information kontakta:

Per-Martin Eriksson, VD Veidekke Bostad AB, tfn +46 8 635 61 15

Arne Giske, Chef Eiendom Scandinavia Veidekke, tfn +47 905 89 526

Max Ney, Kommunikationschef Veidekke Sverige, tfn +46 70 440 20 21

Hans Edvinsson, Finans- och Ekonomichef Veidekke Bostad, tfn +46 70 839 11 68

Kristian Ericsson, Affärsutvecklingschef Veidekke Bostad, tfn +46 70 928 27 91

Titel Filtyp
xhukkebcbu2du2ogehwrng jpg
PDF pdf