Veidekke Bostad rekryterar ny regionchef i Skåne

Veidekke Bostad rekryterar Charlotta Nilsén som ny chef för region Skåne. Charlotta kommer närmast från Riksbyggen där hon arbetat som Marknadsområdeschef Syd, bostad.

Charlotta Nilsén

Veidekke Bostad rekryterar Charlotta Nilsén som ny chef för region Skåne. Charlotta kommer närmast från Riksbyggen där hon arbetat som Marknadsområdeschef Syd, bostad.

Innan årsskiftet tillträder Charlotta Nilsén tjänsten som Regionchef för Veidekke Bostad i Skåne och går därmed även in i företagets ledningsgrupp. Charlotta har tidigare arbetat på NCC och kommer närmast från Riksbyggen.

Veidekke Bostad, som ingår i den norska Veidekke-koncernen, har sedan 1998 varit aktiva på den svenska marknaden, med fokus på de tre storstadsregionerna. Som chef för region Skåne
kommer Charlotta att ansvara för att utveckla bostadsaffären i Skåne samt att utveckla och stärka Veidekkes marknadsandel och närvaro i regionen.

Med bred erfarenhet av branschen och en syn på ledarskap som stämmer väl överens med vår kultur, är jag övertygad om att Charlotta kommer att stärka både  utvecklingen av  vår verksamhet i Skåne och Veidekke Bostad, säger Per-Martin Eriksson, VD Veidekke Bostad.

Efter en utmanande period, där Skåne län har haft Sveriges lägsta prisökning på både villor och bostadsrätter sedan 2009, börjar nu marknaden återhämta sig. På Veidekke Bostad ser man positivt på framtiden för regionens bostadsutveckling och planerar för utökad verksamhet.

Jag ser fram emot att ta en aktiv roll i Veidekkes bostadsutveckling i Skåne, en spännande och expansiv region med framtiden för sig, säger Charlotta Nilsén.


Om Veidekke Bostad:Veidekke Bostad förverkligar bostadsdrömmar – tillsammans med våra kunder och samarbetspartners – genom att utveckla bostäder som både är attraktiva och hållbara ur ett klimatperspektiv. Vi är verksamma i Mälardalen, Västra Sverige och Skåne och ingår i Veidekke-koncernen som är Skandinaviens fjärde största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsföretag.Läs mer på: www.veidekkebostad.se

För mer information, vänligen kontakta:
Per-Martin Eriksson, VD Veidekke Bostad
Tfn 070-598 56 51
E-post: per-martin.eriksson@veidekke.se

Titel Filtyp
crndgbjjdwggxg7p8ggc jpg