Veidekke Bostad skriver under klimatpakten

Veidekke Bostad AB skrev under tisdagen under Stockholms stads klimatpakt och antar därmed utmaningen att aktivt arbeta med klimatfrågan inom sin verksamhet.

Veidekke Bostad AB skrev under tisdagen under Stockholms stads klimatpakt och antar därmed utmaningen att aktivt arbeta med klimatfrågan inom sin verksamhet.

- Det är glädjande att Veidekke Bostad AB bestämt sig för att skriva under Stockholms klimatpakt. Företaget arbetar aktivt med klimatsmarta lösningar för nyproducerade bostäder. I höst startar försäljningen av Sveriges första TellHus-projekt i Västertorp i södra Stockholm. Jag hoppas att en allt större del av de nyproducerade bostäderna i staden kommer att byggas med klimatsmarta lösningar, säger Ulla Hamilton (m), miljö- och fastighetsborgarråd i Stockholms stad.

- Stockholms stads initiativ klimatpakten är en utmaning till företag och aktörer att arbeta aktivt med klimatfrågan. Vi på Veidekke Bostad antog utmaningen att kunna erbjuda även bostadsköparna nyproducerade hus som är mer skonsamma mot klimatet. Jag är både stolt och glad att Veidekke Bostad som första privata bostadsföretag skriver under klimatpakten, säger Per-Martin Eriksson, vd Veidekke Bostad AB.

- Med TellhusTM har vi ett koncept på bostadsmarknaden som är både klimatvänligt och fullt ekonomiskt möjligt att genomföra i stor skala. TellHusTM bygger på en helhetsanalys av kvalitén ur koldioxidsynpunkt på den tillförda energin, hur huset byggs samt tips för hur man lever koldioxidsmart på ett enkelt sätt, säger Johnny Kellner, utvecklings- och miljöchef på Veidekke Bostad AB.

Läs mer om Klimatpakten respektive Tellhus.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Per-Martin Eriksson, VD Veidekke Bostad AB, tfn 08 - 635 61 15
Thomas Andersson, Kommunikationschef, Veidekke Bostad AB, tfn 08- 635 61 89
Johnny Kellner, Utvecklings- och miljöchef, Veidekke Bostad AB, tfn 08- 635 61 04

Titel Filtyp
PDF pdf