Veidekke Bostad startar fastighetsbolag

Veidekke Bostad etablerar fastighetsbolag för utveckling och förvaltning av hyresrätter i och omkring de tre storstadsområdena. Ambitionen är att bli en av Sveriges ledande bostadsutvecklare.

Per-Martin Eriksson, VD, Veidekke Bostad

Veidekke Bostad etablerar fastighetsbolag för utveckling och förvaltning av hyresrätter i och omkring de tre storstadsområdena. Ambitionen är att bli en av Sveriges ledande bostadsutvecklare.

Veidekke Bostads befintliga bostadsverksamhet växer kraftigt med runt 1800 bostäder i produktion och ca 1000 sålda bostäder per år. Veidekkes ambition är att bli en av Sveriges ledande bostadsutvecklare. Nyligen lanserades ett nytt flexibelt koncept för småhus – och nu avser Veidekke Bostad utvidga sitt befintliga erbjudande med hyresrätter.

I ett första skede avser Veidekke Bostad att bygga upp ett fastighetsbestånd i storleksordningen 2 mdr i och runt de tre storstadsregionerna Stockholm/Mälardalen, Göteborg och Skåne.

- Satsningen på hyresrätter går i linje med vår vilja att bidra till utvecklingen av hållbara och jämställda områden och städer, genom att erbjuda marknaden ett brett utbud vad gäller upplåtelseformer, boendetyper och prisklasser, säger Per-Martin Eriksson, VD, Veidekke Bostad.

Redan idag vänder sig Veidekke Bostad till en bred målgrupp och utvecklar allt från exklusiva livsstilsboenden i centrala lägen, till ungdomslägenheter och yteffektiva småhus i kranskommuner. Precis som Veidekke Bostads övriga egen-regiprojekt kommer hyresbostäderna ha hållbarhet i fokus och byggas av Veidekke Bygg och Anläggning enligt Veidekke MAX, Veidekkes egenutvecklade byggkoncept. Utvecklingsarbetet såväl internt som externt kommer att genomsyras av Veidekkes involverande synsätt och arbetssätt.

Etableringen sker i samarbete med Catella i syfte att erbjuda externa finansiärer att investera i bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per-Martin Eriksson, VD, Veidekke Bostad
070-598 56 51
per-martin.eriksson@veidekke.se


Kristina Andreasson, Kommunikationschef, Veidekke Bostad
072-516 99 63
Kristina.andreasson@veidekke.se

Titel Filtyp
byfd421oct9rjdfwns92 jpg