Veidekke Bostad tillsätter Chef för Strategisk Affärsutveckling

​Veidekke Bostad tillsätter Kristian Ericsson som Chef för Strategisk Affärsutveckling och adderar rollen till bolagets ledningsgrupp. Veidekke Bostads verksamhet växer kraftigt med ca 1000 sålda bostäder per år och runt 1800 bostäder i produktion. Veidekkes ambition är att bli en av Sveriges ledande bostadsutvecklare.

Veidekke Bostad tillsätter Chef för Strategisk Affärsutveckling

Veidekke Bostad tillsätter Kristian Ericsson som Chef för Strategisk Affärsutveckling och adderar rollen till bolagets ledningsgrupp. Veidekke Bostads verksamhet växer kraftigt med ca 1000 sålda bostäder per år och runt 1800 bostäder i produktion. Veidekkes ambition är att bli en av Sveriges ledande bostadsutvecklare. Kristian har sedan år 2000 arbetat som affärsutvecklare på Veidekke Bostad och har varit drivande i flera av Veidekke Bostads större affärsutvecklingsprojekt och JV-samarbeten under åren.

- Med en projektportfölj på ca 9000 byggrätter i våra tre storstadsområden, lanseringen av ett nytt småhuskoncept och satsningen på hyresrätter ser jag fram emot en spännande utveckling av vårt kunderbjudande under kommande år, säger Per-Martin Eriksson, VD, Veidekke Bostad. Kristian har varit starkt bidragande till Bostads affärer under flera år. Hans nya roll blir ett viktigt tillskott för vår affärsutveckling och framtida ackvisition.

- Efter att i 17 år ha arbetet med i första hand Veidekke Bostads projektförvärv och JV:n skall det bli spännande att övergå i en delvis annorlunda roll. Min förhoppning är att kunna bidar till Veidekkes fortsatta utveckling på lite annorlunda sätt än tidigare i denna nya roll, säger Kristian Ericsson, chef för Strategisk Affärsutveckling, Veidekke Bostad.

För mer information vänligen kontakta:
Per-Martin Eriksson, VD, Veidekke Bostad
Tel: +46 705985651
Mail: Per-Martin.eriksson@veidekke.se

Datum Titel Filtyp
0001-01-01 umbj6qip6gji0missjla jpg