Veidekke Bostad väljer "operatörsneutrala" lösningar för tele, TV och bredband i framtida bostadsprojekt

Veidekke Bostad har som första större privata bostadsföretag beslutat att satsa på operatörs-neutrala lösningar för tele, TV och bredband i sin framtida bostadsproduktion.
En operatörsneutral lösning innebär att kunderna (bostadsrättsinnehavare och köpare av egna hem) fritt kan välja mellan olika tjänsteleverantörer och operatörer. Detta möjliggörs genom att Veidekke i sin nyproduktion valt att satsa på system för hemnätverk som erbjuder val-frihet ända ut i varje uttag samt etablerat samarbete med en neutral s.k. "kommunikations-operatör", som tillhandahåller ett brett utbud av tjänster och operatörer som kunderna fritt kan välja mellan. - Bland bostadsköparna tillmäts utbudet av olika TV, tele och IT-tjänster allt större betydelse. Som bostadsutvecklare vill vi kunna erbjuda våra kunder ett brett utbud, utan att binda dem till en viss operatör. Det borde vara lika självklart som att människor själva får bestämma vilket morgontidning de ska läsa, säger Håkan Bergquist VD för Veidekke Bostad.
Veidekke ansluter sig därmed till den policy som Fastighetsägarna ställt sig bakom. Bland de leverantörer som Fastighetsägarna rekommenderar, har Veidekke valt att teckna ramavtal med OpenNet för tjänster och distribution. OpenNet har i dag ramavtal bl. a med de kommunala bostadsföretagen i Stockholm. OpenNet opererar också stadsnätet i Stockholms innerstad.
Som leverantör av teknisk infrastruktur och annan utrustning i fastigheten samt lägenheterna, har Veidekke tecknat ramavtal med Dialect. Dialects lösning är operatörsoberoende och innebär att TV, radio, Internet, telefon och nätverk erbjuds i varje uttag i lägenheten.
För ytterligare information: Peeter Trepp, Chef Projektgenomförande, Veidekke Bostad, tfn +46 8 635 61 80 Roger Olsson, Projektledare IT-samordnare, Veidekke Bostad, tfn +46 8 635 61 84 Lennart Weiss, Marknadschef, Veidekke Bostad AB, tfn +46 8 635 61 89 Veidekke Bostad AB ingår i Veidekke ASA som är nordens fjärde största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsbolag med ca 5 700 anställda. Veidekke är noterat på Oslobörsen och hade 2005 en omsättning på ca 14,6 mdr NOK (ca 17 mdr SEK).
Veidekke Bostad AB är ett bostadsutvecklingsföretag som förvärvar och förädlar mark, såväl som bebyggda fastigheter, med syfte att kunna erbjuda bostäder. Bostadsproduktionen består av lägenheter som upplåts med bostadsrätt samt småhus som erbjuds som bostadsrätt eller med äganderätt. Huvudmarknader är Stockholm/Mälardalen, Skåne och Göteborg.
Veidekke Bostad AB, Box 1503, SE-172 29 Sundbyberg, tel. +46 8 635 61 00 E-post: info@veidekke.se - Internet: www.veidekke.se Finansiell information om Veidekke finns på www.huginonline.no/VEI