Veidekke breddar väg 56

Veidekke har fått i uppdrag av Trafikverket att bredda väg 56 mellan Kvicksund och Västjädra. Projektet är en utförandeentreprenad med en ordersumma på 206 MSEK. Projektet påbörjas i januari 2021 och ska vara färdigt i november 2022.

Väg 56

Väg 56 mellan Kvicksund och Västjädra i Västerås kommun ska byggas om till en mötesfri landsväg (2+1) för högre säkerhet och bättre framkomlighet. I uppdraget ingår även att Veidekke drar ny belysning och uppför ett bullerskydd.  

– Vi är glada över att få detta förtroende och ser fram emot att påbörja arbetet med att bredda väg 56. Extra roligt är att vi också får en möjlighet att arbeta med Trafikverket även i Uppsala. De är en samarbetspartner som passar bra med vårt höga säkerhetstänk och involverande arbetssätt, säger Anders Johansson, arbetschef på Veidekke Anläggning.

Vägsträckan löper ca 14,5 kilometer och kommer att medföra ca 200 000 kubikmeter jordschaktning och ny asfaltsbeläggning på en yta av ca 200 000 kvadratmeter. I uppdraget ingår en breddning av befintlig plattrambro, samt utbyte av kantbalkar och en ny skiljebalk på ytterligare en bro. 

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Johansson, arbetschef Veidekke Anläggning Sydväst, tfn 072-228 20 60

Peter Svenningsson, regionchef Veidekke Anläggning Sydväst, tfn 076-126 40 19

Titel Filtyp
vag_56 png