Veidekke bygger 205 lägenheter i Hagastaden

Mellan Karolinska och Vasastaden växer Hagastaden fram, ett helt nytt område som kommer att innehålla 6 000 bostäder och ca 50 000 arbetsplatser. Veidekke är en av flera aktörer som är med och bidrar till Hagastadens utveckling. Genom överdäckningen av Sveriges mest trafikerade led, förbinder Hagastaden Solna och Stockholm.

Hagaterassen - fasad

Veidekke bygger 205 svanenmärkta bostäder i storlek 1- 5 rok med beräknad inflyttning under

2018-2019. Förutom bostäder kommer husen också ge plats åt förskola, garage, lokaler och butiker i bottenvåningen. Bostäderna byggs på liten yta och för att lösa intransporterna av allt byggmaterial på ett smart sätt arbetar Veidekke tillsammans med Stockholm Stad genom logistikmöten.

- Det är fantastiskt kul att få vara med och utveckla Hagastaden till en ny stadsdel. Detta medför även stora logistiska utmaningar med många byggherrar/entreprenörer på liten yta, men genom vårt involverande arbetssätt med att alla berörda parter fångar vi den kollektiva intelligensen, där fler hjärnor på riktigt tänker bättre än en, säger Tommy Körsén arbetschef på Veidekke.

Projektet kommer att modelleras upp i en 3D-modell för VDC (Virtual Design and Construction). Ett arbetssätt som integrerar virtuella modeller och underlättar för involvering mellan olika discipliner i projektering och produktion för att skapa korta och effektiva beslutsvägar. VDC är en av våra grundpelare i vårt involverande arbetssätt och Veidekke är idag världsledande i arbetet med VDC.

-Veidekke har arbetat aktivt med Hagastaden och dess framväxt under snart 10 års tid och vi är väldigt glada att det nu äntligen närmar sig byggstart! Vi har arbetat med försäljningen till våra intressenter under snart ett halvår och ser ett mycket stort intresse för både små och stora lägenheter. Det våra kunder uppskattar är både husen och lägenheterna men också hela områdets stadsmässighet och närheten till Hagaparken, säger Anna-Karin Hallqvist, projektutvecklare, Veidekke.

För mer information, vänligen kontakta

Tommy Körsén, arbetschef Veidekke Bygg Stockholm,Tommy.korsen@veidekke.se, 073-355 06 48

Sture Nilsson, regionchef Veidekke Bygg Stockholm, Sture.nilsson@veidekke.se 070-580 04 15

Anna-Karin Hallqvist, Projektutvecklare, Veidekke Bostad, Region Mälardalen, anna-karin.hallqvist@veidekke.se 070-377 62 37

Titel Filtyp
niuxtpo9uriwapwpgi6n jpg