Veidekke bygger 70 bostäder åt HSB Göteborg

Veidekke Bygg Väst har fått i uppdrag av HSB Göteborg att bygga Brf Famnen, 70 bostadsrättslägenheter 1-3 rum och kök med fokus på ettor och tvåor. Kontraktet är värt cirka 82 Mkr.

Brf Famnen, baksida

Veidekke Bygg Väst har fått i uppdrag av HSB Göteborg att bygga Brf Famnen, 70 bostadsrättslägenheter 1-3 rum och kök med fokus på ettor och tvåor. Kontraktet är värt cirka 82 Mkr.

Förberedelserna för bygget, som är en totalentreprenad, är påbörjade och spaden sätts i backen i april 2015 med avsikt att huset ska stå färdigt för inflyttning i december 2016.

De välplanerade bostäderna kommer att ligga längs Synhållsgatan i Flatås Göteborg och bli mellan fem och sju våningar höga. Huset är ett lamellhus med fyra trapphus. Byggnaden får fasader i tegel och skivmaterial.

-HSB har under en längre tid lärt känna Veidekke och deras involverande arbetssätt där projektering med Byggnadsinformationsmodellering, så kallad BIM-projektering, är en central del. I en BIM-modell skapas en virtuell modell av verkligheten där arkitekt, konstruktör, el- och VVS-projektörer m.fl. ritar in sin information. I modellen samlas och organiseras all information från en byggnads livscykel. Den används till exempel för att eliminera kollisioner mellan installationer i byggnaden samt för att beräkna materialåtgång och koppla detta till kostnadskalkyler. Arbetsmetoden BIM syftar till att eliminera informationsglappen under byggprocessen.

Detta ser vi kan bidra till ett bra projekt. När Veidekke även uppfyllde de krav och förväntningar vi ställer för byggnationen av HSB Brf Famnen föll valet på dem som entreprenör. Brf Famnen blir en bostadsrättsförening med hög kvalitet byggd i fina material i en vacker levande natur med närhet till stadens puls, säger Björn Bergsten, projektledare nyproduktion HSB.

-Vi är väldigt glada över att ha fått förtroendet av HSB att bygga Brf Famnen. Projektet har projekterats i VDC/BIM där ICE-mötena* varit en viktig del. Vi involverar alla aktörer redan från start vilket kortar tiden mellan fråga och svar. Det blir fokus på helheten och skapar goda förutsättningar för den kommande produktionen. Resultatet blir högre lönsamhet, bättre kvalitet, färre olyckor och stora tidsvinster, säger Mattias Bylerius, arbetschef Veidekke Bygg Väst.

Brf Famnen är tänkta att passa många olika familjekonstellationer och har antingen balkong eller uteplats i västerläge med skön kvällssol. På innergården finns grillplatser för sommarens härliga utomhusmiddagar, odlingslotter och utegym. I Flatås har du nära till service, nöjen och natur. Shoppa, träna, bada eller njut av naturen.

Veidekke är nominerad till Årets Leanbyggare 2015 för sitt Lean-inspirerade arbetssätt "Involvering", där VDC, (Virtual Design Construction) är en av tre bärande delar. De övriga delarna är att bygga Team med gemensamma mål och Involverande Planering, som innebär att alla systematiskt involveras i projektet för att säkerhetsställa att det blir rätt från början. Resultatet blir högre lönsamhet, bättre kvalitet, färre olyckor och stora tidsvinster.

För mer information, vänligen kontakta

Mattias Bylerius, arbetschef Veidekke Bygg Väst, tel. +46 761 26 40 26

Stephan Woodbridge, regionchef Veidekke Bygg Väst, tel. +46 705 81 97 20


* ICE-möte – Kortar tiden mellan fråga och svar

En viktig del inom VDC är att slå samman organisationen och processen till arbetsmöten som kallas ICE (Integrated Concurrent Engineering). Ett arbetsmöte enligt ICE innebär att samtliga involverade i projekteringen träffas under en hel dag och arbetar tillsammans med projektet. Att alla deltar samtidigt i beslutsprocessen ger korta och effektiva beslutsvägar som följd. Tiden mellan fråga och svar kortas avsevärt, från 2–3 veckor ner till 10 minuter och innebär en tydlig besparing. VDC är en av tre bärande delar i Veidekkes involverande arbetssätt. De övriga delarna är involverande planering och teamet.

Titel Filtyp
a3yndy76hg5j7i57pps6 jpg
qyvq987kudx7wr4stna3 jpg