header

Veidekke bygger bostäder i Östra Kvillebäcken i Göteborg.

Veidekke Bostad AB deltar i utvecklingskonsortiet för Östra Kvillebäcken i Göteborg. Tillsammans med ytterligare sju konsortiemedlemmar kommer Veidekke Bostad AB att delta i bebyggandet av Östra Kvillebäcken, nordväst om Götaälvbron, som står inför en omdanande förändring. Från att ha varit ett gammalt industriområde kommer det nu att bli en modern och levande stadsdel med bostäder, ett stenkast från centrala Göteborg.
I Östra Kvillebäcken planeras cirka 1 600 nya bostäder samt en mindre del verksamhetslokaler i området mot Hjalmar Brantingsgatan. Detaljplanearbete för området är påbörjat och byggstart är planerad till 2008. Bebyggandet beräknas pågå under ca fem år.

Utvecklingen av området drivs i huvudsak av kommunägda Älvstranden Utveckling AB. För ytterligare information, vänligen kontakta: Per-Martin Eriksson, Chef Affärsutveckling, Veidekke Bostad AB, tfn +46 8 635 61 15 Ulrika Davidsson, Affärsutvecklare Göteborg, Veidekke Bostad AB, tfn +46 706 15 53 65 Lennart Weiss, Marknadschef, Veidekke Bostad AB, tfn +46 8 635 61 89 Veidekke Bostad AB ingår i Veidekke ASA som är nordens fjärde största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsbolag med ca 6 350 anställda. Veidekke är noterat på Oslobörsen och hade 2006 en omsättning på ca 16,4 mdr NOK (ca 18,4 mdr SEK).
Veidekke Bostad AB är ett bostadsutvecklingsföretag som förvärvar och förädlar mark, såväl som bebyggda fastigheter, med syfte att kunna erbjuda bostäder. Bostadsproduktionen består av lägenheter som upplåts med bostadsrätt samt småhus som erbjuds som bostadsrätt eller med äganderätt. Huvudmarknader är Stockholm/Mälardalen, Skåne och Göteborg.
Veidekke Bostad AB, Box 1503, Allén 7, SE-172 29 Sundbyberg, tel. +46 8 635 61 00 E-post: info@veidekke.se - Internet: www.veidekke.se Finansiell information om Veidekke finns på www.huginonline.no/VEI