Veidekke bygger bro för Tvärbanans Kistagren

Veidekke Anläggning Öst bygger på uppdrag av AB Stockholms Lokaltrafik en 340 meter lång spårvägsbro som kommer att sammanlänka Tvärbanans Kistagren med Solnagrenen.

Projektets etableringen.

Veidekke Anläggning Öst bygger på uppdrag av AB Stockholms Lokaltrafik en 340 meter lång spårvägsbro som kommer att sammanlänka Tvärbanans Kistagren med Solnagrenen.

Bron byggs i två etapper. Etapp 1 är ca 240 meter lång och är en traditionell betongbro. Etapp 2, som är en option och ännu inte beställd, är cirka 100 meter lång och är en samverkansbro i stål och betong som kommer att lyftas på plats över Ulvsundaleden. Uppdraget omfattar även markarbeten för brostöd, schakt, pålning, spont, ledningsomläggningar.

-Det är mycket glädjande att ha fått förtroendet av AB Stockholms Lokaltrafik, ett projekt där vi kan bidra med ett starkt professionellt team med stor kompetens och erfarenhet. Bron har modellerats i VDC där vi bland annat har kopplat gjutetapperna till tidplanen. Vi tar steget från 3D till 4D och får till en bättre planering där alla i projektet lätt kan följa tidplanen och bygga mer effektivt. Utöver att vara ett verktyg för involverande planering ska modellen fungera som underlag för en dynamisk APD-plan vilket är bra ur HMS-synpunkt och fungera som hjälp för UE. Det i sin tur minskar onödiga transporter inom området vilket sparar både tid, pengar och miljö, säger Anders Bergsten, arbetschef Veidekke Anläggning Öst.

Projektet är en totalentreprenad med en kontraktssumma på cirka 59 MSEK. I slutet på 2017 beräknas bron stå klar.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Bergsten, arbetschef Veidekke Anläggning Öst, tel. +46 768 40 11 66

Marcus C Nilsson, regionchef Veidekke Anläggning Öst, tel. +46 768 40 05 56

Åsa Edman, kommunikationschef Veidekke Anläggning, tel. + 46 761 26 40 44

Titel Filtyp
o1okfqhveb8o58wbzv5d jpg