Veidekke bygger broar åt Vägverket

Veidekke Construction AB, Vecon, bygger tre broar på väg 617 i Kungälvs kommun åt Vägverket Region Väst.
Vägverket Region Väst har uppdragit åt Veidekke Construction AB, Vecon, i Göteborg att byta ut tre broar på väg 617 i Kungälvs kommun, sträckan Skårby och korsning med väg 613. Befintliga broar över Bohusbanan, Grannebyån och Krokebäcken kommer att rivas och nya byggs i samma läge som de gamla. Uppdraget utförs som en totalentreprenad till en kontraktssumma av 17 900 000 SEK.
Arbetet har initierats och beräknas vara klart i maj 2008.
För ytterligare information kontakta: Per-Åke Asplund, Arbetschef Veidekke Construction AB, tfn +46 31 707 19 56 Ivan Alexandersson, VD Veidekke Construction AB, tfn +46 31 707 19 58 Veidekke Sverige AB ingår i Veidekke ASA som är nordens fjärde största bygg-, anläggnings- och bostads-utvecklingsbolag med ca 5 500 anställda. Veidekke är noterat på Oslobörsen och hade 2005 en omsättning på ca 14,6 mdr NOK (ca 17 mdr SEK).
Veidekke Construction AB, VECON, erbjuder heltäckande bygg- och anläggningsverksamhet inom husbyggnad, mark, grundläggning och VA. VECON är verksamt i Västra Götaland samt Värmland, Halland och Jönköping.
Veidekke Construction AB, VECON, Box 6273, Norra Gubberog. 32, 400 60 Göteborg, tfn +46 31 707 19 50 E-post: info@veidekke.se - Internet: www.veidekke.se Finansiell information om Veidekke finns på www.huginonline.no/VEI