Veidekke bygger det enda Svanenmärkta flerbostadshuset i Annedal

På pålar i Bällstaån står Veidekkes andra Svanenmärkta flerbostadshus Strandlyckan, som visas upp på Boställningen Annedal 2012 i Stockholm/Sundbyberg. Välkommen till pressvisning av Veidekkes nya Svanenmärkta flerbostadshus, den 15 augusti klockan 10.00.

Veidekke bygger det enda Svanenmärkta flerbostadshuset i Annedal

Välkommen till pressvisning av Veidekkes nya Svanenmärkta flerbostadshus, den 15 augusti klockan 10.00.

På pålar i Bällstaån står Veidekkes andra Svanenmärkta flerbostadshus Strandlyckan, som visas upp på Boställningen Annedal 2012 i Stockholm/Sundbyberg.

Veidekkes lågenergihus, Tellhus, var det första flerbostadshuset i Norden som erhöll Svanens miljömärkning, detta i augusti 2011 i Västertorp. Nu går Veidekke vidare med sin miljösatsning och kan i samband med Boutställningen i Annedal visa sitt andra Svanenmärkta flerbostadshus, brf Strandlyckan i Annedal med 70 lägenheter (www.veidekke.se/annedal-2012/).

Ett Svanenmärkt flerbostadshus kännetecknas av stora krav på miljö, energi och material under hela tillverkningsprocessen. Det ställs även höga krav på drift, allt från att använda råvaror, till uppvärmning, elförsörjning m.m. På grund av de höga miljökraven är ett Svanenmärkt hus en god bostad även för astmatiker och allergiker.

Byggbranschen måste ta ett större ansvar för energifrågan och för en god inomhusmiljö. Genom Svanenmärkningen har vi på Veidekke kommit en bit på vägen”, säger Johnny Kellner, Teknik- och miljöchef Veidekke Sverige.

”För att nå ett hållbart byggande behövs fler hus som brf Strandlyckan. Hus byggda av de främsta material ur miljö- och hälsosynpunkt. Det räcker inte att enbart räkna sparade kWh, utan även faktorer som är svårare att mäta i pengar måste väga tungt, som till exempel kemikaliers påverkan på människa och miljö”, säger Ragnar Unge, vd Miljömärkning Sverige.

Svanen är Nordens officiella miljömärke, det känns igen av 98 % av konsumenterna och finns på 200 olika produktgrupper. Läs mer om Svanen på www.svanen.se.

Pressvisning den 15 augusti klockan 10.00, Annedalsvägen/Tappvägen 35. Platsen är markerad med Veidekke- och Svanenflaggor, se karta. Pressbilder tillhandhålls på www.flickr.com/photos/veidekke_se/4617976185/

För mer information vänligen kontakta:

Johnny Kellner, Teknik- och miljöchef, Veidekke i Sverige

08 635 61 04, johnny.kellner@veidekke.se

 

Ragnar Unge, VD Miljömärkning Sverige

070 832 32 25, ragnar.unge@svanen.se

 

Mårten Othérus, Regionchef Veidekke Bostad

08 635 61 03, marten.otherus@veidekke.se

 

 

Titel Filtyp
3ay9oz5rmdtfnqf1o3qf5a jpg
jbfmr8lcawzik9ywanw jpg