Veidekke bygger dubbelspår längs Ostkustbanan

Veidekke Entreprenad, Anläggning Öst har fått i uppdrag av Trafikverket att bygga cirka två kilometer dubbelspår längs Ostkustbanan, sträckan Skutskär – Furuvik. Dubbelspåret ingår i en större investeringsstrategi för att öka kapaciteten längs hela Ostkustbanan.

Veidekke bygger dubbelspår längs Ostkustbanan

Veidekke Entreprenad, Anläggning Öst har fått i uppdrag av Trafikverket att bygga cirka två kilometer dubbelspår längs Ostkustbanan, sträckan Skutskär – Furuvik. Dubbelspåret ingår i en större investeringsstrategi för att öka kapaciteten längs hela Ostkustbanan.

Uppdraget omfattar cirka två kilometer dubbelspår inklusive tre broar, varav en bro som blir 200 meter lång. Entreprenaden omfattar också att bygga om riksväg 76 i nytt läge för planskildkorsning med nya dubbelspåret, VA-arbeten och ombyggnad av lokalgator samt upprättandet av en vägport för lokalväg och en över riksväg 76.

Beställare är Trafikverket i Gävle och kontraktssumman är cirka 130 miljoner kronor. Arbetet, som är en utförandeentreprenad med konstruktionsansvar för broar, inleds i början av mars 2014 och färdigställs under 2016.

- Det här är ett otroligt spännande projekt. Det utmanar på så många sätt, tekniskt, kompetensmässigt och samarbetsmässigt. För att ta vårt involverande arbetssätt till en ny dimension tar vi in en VDC-ingenjör (Virtual, Design & Construction) med specialkompetens för denna typ av arbete, säger Hans Perbjörs arbetschef på Anläggning Öst.

För att inkludera alla i projektet har Veidekke en modell för involvering. Involverar vi alla i projektet ökar möjligheterna att ta tillvara på allas erfarenhet och kunskap för att tillsammans göra rätt från början.

Dubbelspåret mellan Skutskär och Furuvik kommer att bidra till att fler tåg kan trafikera banan, vilket ger ökad kapacitet och möjlighet till att flytta om transporter från väg till järnväg. Detta minskar koldioxidutsläppen vilket är bra för miljön.

För mer information, vänligen kontakta:

Hans Perbjörs, arbetschef Veidekke Entreprenad, Anläggning Öst. Tfn 070 544 98 28

Marcus C Nilsson, regionchef Veidekke Entreprenad, Anläggning Öst. Tfn 076 840 05 56

Åsa Edman, kommunikationschef Veidekke Entreprenad. Tfn 076 126 40 44

Titel Filtyp
aakts5msgukdxjsdjptr jpg