Veidekke bygger en grundskola i Uppsala

Veidekke bygger skola i Lindbacken, en ny stadsdel i Uppsala, på uppdrag av Skolfastigheter Uppsala kommun. Skolan ska rymma 600 elever från förskoleklass till sjätte klass. Ordern är värd 130 MSEK. Veidekke har sedan tidigare tilldelats ett ramavtal från Skolfastigheter på om och tillbyggnader av skolor och förskolor.

Lindbackens skola

Veidekke bygger skola i Lindbacken, en ny stadsdel i Uppsala, på uppdrag av Skolfastigheter Uppsala kommun. Skolan ska rymma 600 elever från förskoleklass till sjätte klass. Ordern är värd 130 MSEK. Veidekke har sedan tidigare tilldelats ett ramavtal från Skolfastigheter på om och tillbyggnader av skolor och förskolor.

Skolfastigheter har högt ställda krav på skolbyggnadens miljöprestanda. Lindbackens skola kommer att byggas för att uppnå kraven för miljöbyggnad silver från Swedish Green Building Council, SGBC.

Det innebär att eleverna får ett sunt inomhusklimat med bra ventilation, att sunda byggmaterial används och att skolan får låg energianvändning

-Veidekke har en långsiktig satsning på bostadsbyggande i Uppsala och därför är det extra roligt att även få vara med och bidra till samhällsutvecklingen i stort. Detta projekt kräver tätt samarbete med beställaren och även underentreprenörer på grund av snäv byggtid, vilket också är i linje med vårt involverande arbetssätt, säger Anthony Norén avdelningschef för Uppsala i Veidekke.

Skolan byggs i en utförandeentreprenad där fokus ligger på en öppen och nära dialog mellan alla inblandade. Byggstart är i maj 2017 och skolan ska stå klar till höstterminen 2018.

Skolan är indelad i fyra byggnadsdelar med olika antal våningar, det vill säga med olika höjd, för att anpassas till den intilliggande bostadsbebyggelsen. De olika delarna kommer att anpassas för den verksamhet som ska bedrivas där, med större och mindre undervisningsrum, specialsalar samt lärararbetsrum. Arkitekturen fokuserar på såväl lekfullhet som tillgänglighet, med tydligt markerade entréer i olika former.

För mer information, vänligen kontakta
Anthony Norén, avdelningschef Veidekke Bygg Stockholm, tel. +46 707646700
Sture Nilsson, regionchef Veidekke Bygg Stockholm, tel. +46 705800415

Veidekke är en idé om hur människor bäst kan agera tillsammans för att uppnå bättre resultat. Veidekkes involverande arbetssätt säkerställer att allas kunskap tillvaratas, från projektering till färdigställt hus. Med involvering skapas e engagemang och ansvar vilket i sin turleder till god arbetsmiljö, hög produktivitet och god kvalitet.

Datum Titel Filtyp
0001-01-01 norq58ci7c9spdxez8mq jpg
0001-01-01 x7yeilksbfgc7f9kmnds jpg
0001-01-01 zg4oi4wje81qelx9enmq jpg