header

Veidekke bygger energisnåla lägenheter åt Riksbyggen

SBS Entreprenad AB, helägt dotterbolag till Veidekke, bygger 63 energisnåla lägenheter åt Riksbyggen i Göteborg.
SBS inleder därmed tillsammans med Riksbyggen uppförandet av en helt ny stadsdel på Västra Eriksberg, på Hisingen i Göteborg. Totalt kommer området att hysa cirka 2 000 lägenheter.
Brf Eriksbergsterrassen omfattar ett flerbostadshus bestående av 63 lägenheter fördelade på fyra våningar, samt garage och lägenhetsförråd i källaren. Uppdraget är en generalentreprenad till en kontraktssumma på ca 115 MSEK.
Arbetet inleds i maj 2007 och beräknas vara klart våren 2009.
SBS Entreprenad ingår i Veidekke-koncernen och utgör tillsammans med Veidekke Construction AB (Vecon) Veidekke Region Väst. För ytterligare information kontakta: Bert Granberg, SBS Entreprenad AB, tfn +46 31 50 56 06 Johan Eriksson, SBS Entreprenad AB, tfn +46 31 50 56 26 Veidekke Sverige AB ingår i Veidekke ASA som är nordens fjärde största bygg-, anläggnings- och bostads-utvecklingsbolag med ca 6 350 anställda. Veidekke är noterat på Oslobörsen och hade 2006 en omsättning på ca 16,4 mdr NOK (ca 18,4 mdr SEK) Veidekke Region Väst utgörs av SBS Entreprenad AB och Veidekke Construction AB (Vecon) och är ett av västra Sveriges ledande entreprenadföretag inom husbyggnation och anläggningsverksamhet. Största delen av verk-samheten bedrivs i huvudsak med industrin, stora fastighetsägare, stat och kommun som kunder.
SBS Entreprenad AB, 416 82 Göteborg, tfn +46 31 50 56 00 E-post: info@sbs-entreprenad.se - Internet: www.sbs-entreprenad.se Finansiell information om Veidekke finns på www.huginonline.no/VEI