Veidekke bygger för att säkra norra Europas största kraftstation

Veidekke Anläggning SydVäst har fått i uppdrag av Ringhals AB att uppföra byggnader för härdkylning som är placerade på kärnkraftsanläggningen Ringhals. Uppdraget är en utförandeentreprenad i samverkan.

Veidekke bygger för att säkra norra Europas största kraftstation

Veidekke Anläggning SydVäst har fått i uppdrag av Ringhals AB att uppföra byggnader för härdkylning som är placerade på kärnkraftsanläggningen Ringhals. Uppdraget är en utförandeentreprenad i samverkan.

Projektet innefattar nybyggnation av två stora byggnader inklusive markarbeten samt husbyggnad. Byggnaderna kommer att innehålla vattenkällor och processutrustning som kan utföra härdkylning vid vissa extrema händelser. Veidekke kommer vara med i ett tidigt skede och i samarbete med Ringhals ta fram slutliga bygghandlingar.

Det var med stor glädje och entusiasm vi mottog beskedet om att vi på Veidekke fått uppdraget. Detta projekt är som klippt och skuret för det vi gillar bäst – att jobba i samverkan. Den kollektiva intelligensen skapas när alla involverade bidrar med sina erfarenheter och kunnande. Det är då vi når de bästa helhetslösningarna och samtidigt har kul på jobbet, säger Peter Svenningsson, regionchef på Veidekke Anläggning SydVäst.

Vi anser att Veidekke är ett företag med lång erfarenhet av att bygga stora komplicerade betongbyggnader samt har god kunskap av vald samverkansmodell för att hitta de bästa lösningarna i ett komplext projekt, säger Anders Bjelkenfors, projektledare, Ringhals.

Beslutet om att investera i oberoende härdkylning på reaktor tre och fyra förbereder Ringhals för långtidsdrift bortom år 2020. Med investeringen, som totalt landar på omkring 900 miljoner kronor och där Veidekkes order utgör en del av det, möts Strålsäkerhetsmyndighetens krav och ytterligare ett säkerhetssystem tillförs till redan säkra anläggningar.

I projektet kommer Veidekke att jobba tätt tillsammans med H.A Bygg AB, som är specialister på vattentät betongbyggnation och med stor erfarenhet av betongkonstruktioner. För att säkra en komplett projektorganisation med rätt teknisk expertis har Veidekke även valt att involvera Inhouse Tech och Thomas Betong.

För mer information, vänligen kontakta

Peter Svenningsson, regionchef Veidekke Anläggning SydVäst, tel. +46 761 26 4019

Hampus Jakobson, arbetschef Veidekke Anläggning SydVäst, tel. +46 706 14 91 90

Titel Filtyp
xte8oocv2j9alywresfm jpg