Veidekke bygger för en förbättrad trafiksäkerhet i Uppsala

Uppsala kommun har beslutat att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten på sträckan Gnista cirkulationsplats och E4:an. Veidekke har valts till entreprenör för projektet.

Ombyggnad av Almungevägen

Uppdraget består av ombyggnad av Almungevägen med tillhörande VA, byggnation av en komplett vägbro, två stycken cirkulationsplatser samt två stycken signalerande korsningar. Gnistarondellen ska även utsmyckas med en mur och en fontän.

-Vi är mycket tacksamma över att få ytterligare förtroende från Uppsala kommun. Dessutom känns det roligt att få vara med och bidra till en förbättrad och säkrare trafikmiljö. I projektet kommer vi att använda involverande planering. Involverande planering innebär att alla i projektet systematiskt involveras i projektet vilket bidrar till att minska den icke värdeskapande tiden, säger Marcus Nilsson arbetschef på Veidekke.

Projektet är en generalentreprenad med en kontraktssumma på 52 MSEK.

För mer information, vänligen kontakta

Marcus Nilsson, arbetschef Veidekke Anläggning, tel. +46 703096986

Marcus C Nilsson, regionchef Veidekke Anläggning, tel. +46 768400556

Veidekke är vinnare av Årets Leanbyggare 2015 för vårt involverande arbetssätt. I mer än tio år har vi systematiskt utvecklat ett eget arbetssätt inspirerat från Lean som utgår från de alldeles särskilda villkor som gäller för bygg- och anläggningsproduktion. Byggandet är en form av projektbaserad produktion där man leder genom planläggning och planlägger fortlöpande genom involvering. Genom Veidekkes involverande arbetssätt har vi lyckats minska den icke värdeskapande tiden med minst 15 procent.

Titel Filtyp
pixxjq2gtgoy70ryoabp jpg