Veidekke bygger för ett attraktivt Västsverige

Veidekke Entreprenad breddar väg 155 Öckeröleden i Göteborg, för att få plats med två nya busskörfält och på så vis öka framkomligheten och tillförlitligheten för kollektivtrafiken. Ett projekt som ingår i Västsvenska paketet.

Veidekke bygger för ett attraktivt Västsverige

Veidekke Entreprenad breddar väg 155 Öckeröleden i Göteborg, för att få plats med två nya busskörfält och på så vis öka framkomligheten och tillförlitligheten för kollektivtrafiken. Ett projekt som ingår i Västsvenska paketet.

Västsvenska paketet, tidigare Västsvenska infrastrukturpaketet, innehåller till största delen projekt i Göteborg med stora satsningar på pendeltågstunnel, vägtunnel- och bro samt trimningsåtgärder inom kollektivtrafiken. Satsningarna ska bidra till att skapa en större arbetsmarknad och främja sysselsättning och tillväxt. Trots en allt större arbetsmarknadsregion med fler längre resor, ska de tillkommande resorna i huvudsak ske med kollektiva transportmedel som ett sätt att bromsa biltrafikens negativa effekter på miljön.

Väg155 är den direkta förbindelsen mellan centrala Göteborg, Torslanda och Öckerökommun. På vissa sträckor är vägnätet inte dimensionerat för dagenstrafikflöden. Detta innebär att långa bilköer bildas på morgonen och eftermiddagen.

Den största utmaningen med att bredda den 1,5 kilometer långa sträckan mellan Bur – Syrhåla har varit sprängningsarbetet nära den tungt trafikerade vägen. Projektet ligger även nära ett oljeraffinaderi med stora oljebergrum samt en VA-tunnel. Detta har medfört tuffa vibrationsrestrektioner vilka man klarat genom att detaljstyra sprängningen med elektroniska tändare. En annan fördel med att använda elektroniska tändare har varit att det gått mycket fortare och säkrare att spränga då man kan spränga större ytor och med mindre åverkan i miljön.

-Det har återigen visat sig att Veidekkes involverande arbetsmodell resulterar i ett effektivare och kvalitetsmässigt bättre resultat. När alla är involverade har man roligt på jobbet, presterar bättre och kommer med fler innovativa lösningar. Veidekke har i detta projekt tillsammans med beställare, konsulter och samarbetspartners byggt upp ett starkt team med stor respekt för varandras yrkesroller vilket har genererat snabbare byggtid och minskade kostnader för alla parter, säger Peter Svenningsson, regionchef Veidekke Anläggning SydVäst.

Beställare är Trafikverket. Projektet påbörjades i november 2012 och beräknas vara klart i december 2013. Veidekke har gjort flera projekt för det Västsvenska paketet som till exempel grundläggningen för betalstationerna.

Här kan du läsa mer om väg 155: http://www.trafikverket.se/vag155

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Svenningsson, regionchef Veidekke Entreprenad, Anläggning SydVäst, peter.svenningsson@veidekke.se

Mats Ek, arbetschef Veidekke Entreprenad, Anläggning SydVäst, mats.ek@veidekke.se

Åsa Edman, kommunikationschef Veidekke Entreprenad, asa.edman@veidekke.se

Datum Titel Filtyp
0001-01-01 f1pitnfvryf5cchtmq6x jpg
0001-01-01 wrehgg2t6jyrmrdbkduq jpg
0001-01-01 yqbkag7dadkcloe1fmkr jpg